21-10-2019 | Algemene ledenvergadering VV Wispolia, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

28-10-2019 | Algemene ledenvergadering PB, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

20-11-2019 | Tryater - Raze om Protters, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs Meer informatie

Iets aan de agenda toevoegen? Klik hier