logo dorpssteunpunt

Dorpssteunpunt Terwispel voor jong en oud.

Dat stond op de brochure die uitkwam toen het Dorpssteunpunt werd opgericht zo’n 11 jaar geleden alweer!

Dat geldt nog steeds: jong en oud kunnen bij het Dorpssteunpunt Terwispel terecht met allerlei vragen over wonen, welzijn en zorg.

Voor degenen die nieuw zijn in ons dorp of nog nooit hebben gehoord of gelezen over het Dorpssteunpunt, nog even in het kort waar we voor staan:

Het DSP is onderdeel van Plaatselijk Belang en ook verantwoording schuldig aan PB. Het DSP bestaat uit een werkgroep, bestaande uit 4 personen én buurtcontactpersonen. In Terwispel is er voor gekozen om in elke buurt een buurtcontactpersoon te hebben waar je met vragen omtrent wonen, welzijn en zorg terecht kunt. Zij worden ondersteund door de werkgroep maar in feite kun je contact opnemen met ieder van ons. Eigenlijk is het een vorm van “burenhulp”. Het uitgangspunt is dat we elkaar waar mogelijk zullen helpen en indien nodig, hulp bieden bij het vinden van professionele hulp, want dat geven we niet!

Al uw vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U krijgt altijd antwoord op uw vraag. Wij proberen eerst een oplossing te vinden in ons eigen dorp met behulp van vrijwilligers of organisaties. Is dat niet mogelijk of is professionele hulp nodig, dan sturen wij uw vraag door naar het gebiedsteam in Beetsterzwaag. Het gebiedsteam ondersteunt vanuit de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) de inwoners van Opsterland. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het gebiedsteam via het loket in het gemeentehuis in Beetsterzwaag elke dag tussen 10 en 12.30 uur. Het tel.nr. is: 0512-386222. Ook kunt u langsgaan bij het loket in Gorredijk en dat is in de bibliotheek. Dat is alleen op maandagmiddag geopend van 14.30 uur tot 16.30 uur. U kunt zonder afspraak langs komen.

Op de site van de Gemeente Opsterland vindt u meer informatie.

Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Deze bijeenkomsten zijn eigenlijk altijd in het Dorpshuis en verder wordt er 2 x per jaar een gezellige koffieochtend gepland met de ene keer een muzikale bijdrage en de andere keer een lezing of gewoon gezellig koffie drinken met elkaar!

Kortom: het Dorpssteunpunt is dichtbij u in de buurt en dat is fijn om te weten!

We voegen een lijst toe met de namen en telefoonnummers van alle contactpersonen.

De werkgroep bestaat uit: Ilse Koetsier (0513461507), Annegien Smit (contactpersoon van de werkgroep (0625043036), Roel Veenstra (0513463021) en Hetty Visser (0513463629).

Buurtcontacten

Spaltenbrêge/Kolderveen
Wim Buding Spaltenbrêge 15 8407EP Terwispel 0513-466521
Plantsoen en Zonnedael
Annegien Smit Skarlannen 6 8407 DZ Terwispel 06-25043036 annegien@smard.nl
Om é bocht
Ilse Koetsier Harnemoune 2 8407 AC Terwispel 06-13358839 ilsekoetsier@gmail.com
Twa in Ien
Anneke Berga Visserwei 58 8407 EZ Terwispel 0513-465537 annekebobe@gmail.com
Hiskebuorren
Leentje Idzerda De Streek 5 8407 EE Terwispel 0513-463823
Doarpshûsbuorren
Hetty Visser De Streek 59 8407 EH Terwispel 06-51355635 h.t.visser@ziggo.nl
Klidzerjocht
Willem de Wal Alde Dyk 54 8407 AG Terwispel 0513-571602 wengdewal@hetnet.nl
Streek Oost
Nynke de Jong de Streek 89 8407 EJ Terwispel 06-13032082  
Unwaarskamp
Hennie de Vries Mouwewei 6 8407 AH Terwispel 0513-571838 hennievries@wanadoo.nl
Bûtewei
Klaas Bosma Bûtewei 2 8407 EA Terwispel 0513-465369 kbosma@telfort.nl
Smidte
Nynke Jansma-Loots Smidte 30 8407 ES Terwispel nynkej85@gmail.com

Werkgroep

Annegien Smit Skarlannen 6 8407 DZ Terwispel 06-25043036 annegien@smard.nl
Hettie Visser de Streek 59 8407 EH Terwispel 0513-463629 h.t.visser@ziggo.nl
Roel Veenstra de Streek 12 8407 EE Terwispel 0513-463021 roterfrl@gmail.com
Ilse Koetsier Harnemoune 2 8407 AC Terwispel 06-13358839 ilsekoetsier@gmail.com