logo dorpssteunpunt

Dorpssteunpunt in uw eigen dorp!

Het dorpssteunpunt is onderdeel van Plaatselijk Belang en bestaat uit een werkgroep en buurtcontactpersonen. De werkgroep zorgt ervoor dat we in Terwispel een eigen aanpak passend bij ons dorp hebben, zorgt voor informatie, ondersteunt de buurtcontactpersonen, zorgt voor het contact met het Gebiedsteam informatiepunt en legt verantwoording af aan Plaatselijk Belang.
In Terwispel is er voor gekozen om het zwaartepunt van de nieuwe vorm van “burenhulp” in de buurt te leggen. In elke buurt van Terwispel zijn er daarom buurtcontact personen, waar u met uw vraag terecht kunt. Als dat niet lukt is het mogelijk contact op te nemen met een lid van de werkgroep. De kern is dat antwoord op vragen van en hulp aan dorpsbewoners, waar nodig, geregeld wordt door vrijwilligers uit het dorp of door inschakeling van professionele hulp.

 Wat voor vragen kunt u aan ons stellen?

  • Ik kan niet overweg met formulieren. Is er iemand die mij kan helpen?
  • Ik mis af en toe iemand om mee te praten, te fietsen of een eindje te wandelen.
  • Ik ben ouder van een puberende tiener. Waar kan ik terecht met mijn vragen over het gebruik van alcohol en drugs?
  • Ik ben nieuw in het dorp en wil me wel ergens bij aan sluiten. Wat is er zoal in het dorp te doen?
  • Ik kan door ziekte of ouderdom mijn zware tuinwerk (tijdelijk) niet meer doen. Is er iemand die mij kan helpen met het zware werk in de tuin?
  • Ik kan niet met openbaar vervoer en wil toch graag mijn familie bezoeken. Hoe zou dat kunnen?
  • Ik wil zelf graag boodschappen doen, maar dan heb ik even iemand nodig die op mijn zieke man/vrouw let. Kan iemand mij helpen?
  • Ik heb tijdelijk een rolstoel nodig, maar kan ik die krijgen?
  • Ik begrijp de factuur “eigen bijdrage” niet als ik thuishulp moet betalen. Wie kan me helpen?
  • Hoe krijg ik thuiszorg als ik dat nodig heb?

DSC_3268

Wat gebeurt er met uw vraag?

Met het dorpssteunpunt willen wij proberen onze dorpsbewoners hulp en advies te geven. Wij werken daarbij met vrijwilligers. Waar professionele hulp nodig is helpen we die in te schakelen.

Al uw vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
U krijgt altijd antwoord op de vraag die u stelt. We proberen eerst een oplossing te vinden in ons eigen dorp, met behulp van vrijwilligers of met in het dorp werkzame organisaties. Is uw vraag niet binnen het dorp op te lossen, of is professionele hulp nodig, dan sturen wij uw vraag door naar het Gebiedsteam of naar een andere professionele instelling. Zo kunnen wij u helpen als u een vraag hebt over bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, vervoer of boodschappen.

Het dorpssteunpunt kan voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Dat doen we al voor de buurtcontactenpersonen zodat zij goed op de hoogte zijn om u te helpen. Een onderwerp kan zijn: Hoe kunt u zolang mogelijk in uw eigen huis blijven wonen als u ouder wordt? Maar ook over andere onderwerpen waarvoor in het dorp belangstelling is, kan een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden.

Contact

Het dorpssteunpunt is dus dicht bij u in de buurt. Bij buurtcontactpersoon kunt u terecht. Als dat niet lukt of omdat u dat niet wilt kunt u ook met een contactpersoon uit een andere buurt of een lid van de werkgroep contact op nemen.

OPST zorg logo-1De lijst met de namen adressen, mail en telefoonnummers van leden van de werkgroep en buurtcontactpersonen vindt u onderaan deze pagina.

Als u vragen heeft waarvan u weet dat die door professionele mensen moeten worden beantwoord, kunt u direct contact opnemen met het Gebiedsteam. Het Gebiedsteam is op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur bereikbaar op nummer 0512-386222. U kunt ook langskomen bij het loket van het Gebiedsteam in de bibliotheek aan de Schansburg in Gorredijk. Dit loket is open op maandag van 14.30 tot 16.30 uur. Wanneer u niet in staat bent om bij het loket te komen, kunt u vragen of er iemand bij u op huisbezoek kan komen.

Buurtcontacten

Spaltenbrêge/Kolderveen
Wim Buding Spaltenbrêge 15 8407EP Terwispel 0513-466521 wfbuding@xs4all.nl
Plantsoen en Zonnedael
Annegien Smit de Streek 95 C 8407 EK Terwispel 0513-460443 annegien@smard.nl
Om é bocht
Ilse Koetsier Harnemoune 2 8407 AC Terwispel 0513-461507 arie-ilse@online.nl
Twa in Ien
Anneke Boonstra en Alie de Jong Visserwei 58 8407 EZ Terwispel 0513-465537 s-boonstra@home.nl
Hiskebuorren
Leentje Idzerda De Streek 5 8407 EE Terwispel 0513-463823 leentje_idzerda@kpnplanet.nl
Doarpshûsbuorren
Frea Faber De Streek 57 8407 EH Terwispel 06-20233855 freafaber@gmail.com
Klidzebuorren
Willem de Wal Alde Dyk 54 8407 AG Terwispel 0513-571602 wengdewal@hetnet.nl
Streek Oost
Unwaarskamp
Hennie de Vries Mouwewei 6 8407 AH Terwispel 0513-571838 hennievries@wanadoo.nl
Bûtewei
Klaas Bosma Bûtewei 2 8407 EA Terwispel 0513-465369 ky.bosma@telfort.nl
Smidte
Nynke Jansma Smidte 44 8407 ET Terwispel 06-51308472 nyntjej@hotmail.com

Werkgroep

Annegien Smit de Streek 95C 8407 EK Terwispel 0513-460443 annegien@smard.nl
Hettie Visser de Streek 59 8407 EH Terwispel 0513-463629 h.t.visser@ziggo.nl
Roel Veenstra de Streek 12 8407 EE Terwispel 0513-463021 alro@folks.nl
Ilse Koetsier Harnemoune 2 8407 AC Terwispel 0513-461507 arie-ilse@online.nl