’t Ambyld

’t Ambyld is de enige basisschool in Terwispel. De naam van de (openbare) school is het Friese woord voor aambeeld. De diepere betekenis hiervan is dat de kinderen van 4 t/m 12 jaar op ’t Ambyld gevormd worden. Ambyld_logo_LRBij de toegang tot het schoolplein staat een heus aambeeld. Ons nieuwe logo wordt ook gevormd door een smid die op het aambeeld aan het werk is, met op de achtergrond de lijntjes van een taalschrift om aan te geven dat het wel degelijk om een logo van een school gaat. Op de westkant van het schoolgebouw is een beeldhouwwerk aangebracht. Dit kunstwerk van de heer Van der Wielen, twee bokspringende kinderen, heeft tientallen jaren model gestaan voor het logo van de school. De school telt op dit moment ca. 115 leerlingen.

De identiteit

’t Ambyld is een openbare school. Dat houdt in dat in principe iedereen welkom is op onze school. Dit geldt zowel voor de leerlingen, hun ouders als voor de leerkrachten. Juist de ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden vinden wij belangrijk, aangezien dit ook in het dagelijkse leven zo “werkt”. Wij gebruiken dit gegeven actief in de lessen om respect voor elkaar en waardering voor elkaars mening te leren krijgen.

Waar de school voor staat

Op onze school is iedereen belangrijk: kinderen, ouders, leerkrachten en vrijwilligers. We gaan uit van het motto: iedereen hoort er bij. De relatie tussen volwassenen en kinderen en ook kinderen onderling staat centraal. Als die relatie goed is, kunnen kinderen zo goed mogelijk tot hun recht komen.
Op onze school wisselen inspanning en ontspanning elkaar af. De school besteed veel tijd en aandacht aan de vakken lezen, taal en rekenen en daarnaast aan expressieve en creatieve ontwikkeling. Onze school gaat uit van een onderwijskundig model, waarbij kinderen in een goede sfeer en in verschillende organisatievormen zo veel mogelijk leren en spelen.
Uitgangspunten voor ons handelen zijn:

  • ieder mens is uniek
  • alle mensen zijn verschillend
  • alle mensen zijn gelijkwaardig

 

Ieder mens is medeverantwoordelijk voor de gemeenschap 
In de praktijk betekent dit dat wij naast lezen, taal en rekenen, aandacht besteden aan:
- Culturele Vorming, zoals muziek, dans, drama en beeldende vorming.
- Geestelijke Vorming: aandacht en respect voor alle vormen van geestelijke stromingen in de wereld.
- Het klassengesprek, waarin wij proberen de kinderen kennis en begrip bij te brengen omtrent elkaars levenswijze en respect te hebben voor elkaars mening. Op onze school gaan wij zoveel mogelijk democratisch met kinderen om. Dat betekent dat we uitgaan van het groepsgevoel. Je bent belangrijk in de groep en dat geeft een goed zelfgevoel. Van daaruit kom je het beste tot presteren.

adres

Openbare basisschool ’t Ambyld
Smidte 47
8407 ER  Terwispel
tel: 0513-463500
www.ambyld.nl
e-mail: info@ambyld.nl