Goed nieuws. Dit jaar blijven de prijzen van de zaalhuur voor de aangeslotenen gelijk. Alleen de prijs van frisdrank wordt verhoogd van € 1.30 naar € 1.50

Binnenkort hebben we een AED bij Us Doarpshûs. Deze kan gebruikt worden door mensen die zich hebben aangemeld bij de app ‘HartslagNu’. Waarschijnlijk zijn er nu mensen, die ook graag een reanimatiecursus willen volgen. Graag willen we weten wie eventueel deze cursus wil volgen. Dan wil Us Doarpshûs deze cursus regelen.

Voor informatie en aanmelden kan via de email: Grouw.bosma@hetnet.nl

Beheer en bestuur van Us Doarpshûs