Rabo Club Support: Us Doaprshûs, heeft € 685.22 gekregen via Rabo ClubSupport.: We kunnen een begin maken om zonnepanelen en LED verlichting te realiseren.

Tryater komt woensdag , 20 november naar Us Doarpshûs, met het stuk
Raze om protters, .
Een tragikomisch schouwspel tussen vier mensen., waar met humor en empathie de soms schrijnende werkelijkheden aan het licht worden gebracht.
De kaarten kunnen via Tryater besteld worden of via UD.

Krystbarren:  Zaterdag 21 december hebben we weer Krystbarren. Zet het alvast in uw agenda. Zie voor meer informatie de flyer in deze Wispelweagen.

We hebben glascontainer en container voor kleding bij UD staan. Het is wel de bedoeling, dat het erin gaat. Mocht het vol zijn, dan graag weer mee terug nemen. Het geeft veel narigheid, vooral lege flessen.

En, graag geen fietsen voor de AED kast. Wanneer de AED gebruikt moet worden, moet je niet over de fietsen struikelen. En ook niet voor de hoofdingang, we hebben verschillende fietsenstallingen.