Beheer content & algemeen contactpersoon Yme Jan van der Draai beheer@terwispel.info
Algemeen / sponsoring Plaatselijk belang pbterwispel@gmail.com
Technisch Onderhoud Moris Hofstra morris@sjoch.us
Technisch Beheer Jorn Idzerda jorn@sjoch.us