Informatie

De sportvereniging Wispolia heeft vier afdelingen: voetbal, gymnastiek, badminton en tennis. Als je lid wordt, word je formeel lid van van de overkoepelende sportvereniging. Je kunt je dan inschrijven bij één of meer afdelingen. Je betaalt echter maar één bedrag aan contributie. De badminton is al sinds jaar en dag een begrip in het dorp. Een vaste trainingsavond en een aantal leden die al jaren lid zijn.


Bestuur

Janneke de Jong – Feenstra Voorzitter
Jildou Spoelstra Penningmeester
Aukje Couperus Algemeen lid
Jildou Spoelstra Secretaris


Contact

Contacpersoon Janneke de Jong – Feenstra
E-mail Janneke@freddycane.com
Website Onbekend
Facebook Onbekend