De werkgroep van S.V. Wispolia bestaat uit :

Jasper de Beer, Janneke de Jong, Jelle Hof, Peter Jongsma,  Michiel Brouwer, Han Taekema, Wikje Galema, Theo Dijkhuis.

De werkgroep van S.V. Wispolia is eind 2016 – begin 2017 ontstaan uit een aantal afgevaardigden van de verschillende afdelingen die onder de sportvereniging vallen.  Dit omdat het overkoepelend bestuur te klein was geworden het niet was gelukt om versterking te vinden.  De werkgroep wil toewerken naar een sportvereniging nieuwe stijl met versterken van de huidige activiteiten en uitbreiden met nieuwe activiteiten.  Doelen voor het eerstkomende half jaar zijn, o.a.:

  • de teloorgang van de sportvereniging als geheel voorkomen
  • het behouden van voorzieningen voor het dorp
  • toewerken naar de vorming van een nieuw bestuur van de sportvereniging
  • het uitbreiden van activiteiten en stimuleren van deelname aan (nieuwe) activiteiten op gebied van sport in de brede zin van het woord.
  • Meer onderlinge betrokkenheid en zo mogelijk samenwerking zoeken met andere sporten
  • streven naar een financieel gezonde vereniging binnen 3 jaar.

Geplande Activiteiten naast de reguliere activiteiten van de diverse afdelingen:

 

Activiteiten 2018

De yoga op de woensdagmorgen, onder leiding van Josien Bruinsma blijft in 2018 doorgaan. We starten dan op 10 januari weer van 9.45 – 10.45 uur in het dorpshuis.  Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via de mail.

Ook als er interesse is voor yoga op de avond, dan horen we dat graag en kunnen we gaan bekijken of dat mogelijk en haalbaar is.

Bewegen / fit met Bas is vanaf 8 januari  op de maandagavond van

20.00- 21.00 uur in de gymzaal van ús Doarpshûs, dit onder leiding van Bas Tellinga.

Ter kennismaking is er in de maand januari de gelegenheid om 3x gratis mee te doen.  Er is een enthousiaste trainer die het programma afstemt op de mogelijkheden binnen de groep met zeer gevarieerde oefeningen.  Dus lekker werken aan je conditie.

 

Voor vragen over en aanmelden voor beide activiteiten, stuur een mailtje naar s.v.wispolia@gmail.com

Notulen van de  Algemene Ledenvergadering van SV WISPOLIA op maandag 13 november 2017.