De werkgroep van S.V. Wispolia bestaat uit :

Jasper de Beer, Janneke de Jong, Jelle Hof, Peter Jongsma,  Michiel Brouwer, Han Taekema, Wikje Galema, Theo Dijkhuis.

De werkgroep van S.V. Wispolia is eind 2016 – begin 2017 ontstaan uit een aantal afgevaardigden van de verschillende afdelingen die onder de sportvereniging vallen.  Dit omdat het overkoepelend bestuur te klein was geworden het niet was gelukt om versterking te vinden.  De werkgroep wil toewerken naar een sportvereniging nieuwe stijl met versterken van de huidige activiteiten en uitbreiden met nieuwe activiteiten.  Doelen voor het eerstkomende half jaar zijn, o.a.:

  • de teloorgang van de sportvereniging als geheel voorkomen
  • het behouden van voorzieningen voor het dorp
  • toewerken naar de vorming van een nieuw bestuur van de sportvereniging
  • het uitbreiden van activiteiten en stimuleren van deelname aan (nieuwe) activiteiten op gebied van sport in de brede zin van het woord.
  • Meer onderlinge betrokkenheid en zo mogelijk samenwerking zoeken met andere sporten
  • streven naar een financieel gezonde vereniging binnen 3 jaar.

Geplande Activiteiten naast de reguliere activiteiten van de diverse afdelingen:

Fietstocht voor het gezin op 25 juni 13.30 uur – start vanaf het dorpshuis

Yoga  –  10 lessen ter kennis making

Gezond bewegen voor ouderen

Activiteit voor de kinderen met o.a. free running