Bestuur

Voorzitter:
Han Taekema 0513-463583 / 06-52406861 voorzitter@vvwispolia.nl
Vice-voorzitter:
Michiel Brouwer 0513-464510 / 06-51373403
Penningmeester:
Jelle Hof 06-16856450
Secretaris:
Marcus Minkes 0513-465280 / 06-27201914 secretaris@vvwispolia.nl
Sponsorcommissie:
Gerard Moll 06-50638709
Materiaal:
Siep Bijstra 0513-464350 / 06-11461586 materiaal@vvwispolia.nl
Scheidsrechterzaken:
Siep Bijstra 0513-464350 / 06-11461586
Markus Minkes 0513-465280 / 06-27201914
Dameszaken:
Berber van der Schaaf 06-10866909 dames@vvwispolia.nl
Jeugdzaken:
Teun Bruinsma 0513-572210
Jos van het Veldt 0513-463202

Website en email

E-mail info@vvwispolia.nl
Website www.vvwispolia.nl
Facebook Facebook.com/vvwispolia