Informatie

De sportvereniging Wispolia heeft vier afdelingen: voetbal, gymnastiek, badminton en tennis. Als je lid wordt, word je formeel lid van van de overkoepelende sportvereniging. Je kunt je dan inschrijven bij één of meer afdelingen. Je betaalt echter maar één bedrag aan contributie. De badminton is al sinds jaar en dag een begrip in het dorp. We spelen iedere dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur in de sportzaal van Us Doarpshûs.

Contact

Contacpersoon: Jildou Spoelstra
E-mail: jildoli&yahoo.com
Tel: 0513-463019