BCT

Jaargang : 2016
Brommer Club Terwispel
Opgericht 1 mei 2007.

De brommer club Terwispel heeft als doelstelling het in stand houden  van de klassieke bromfiets met een minimale leeftijd van 20 jaar voor deze bromfiets. Het bestuur houdt zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten, het gezamenlijk bezoeken van bromfiets beurzen en toerritten. De leden beschikken zelf over 1 of meerdere bromfietsen. De club heeft op dit moment 17 leden.Gedeelte van de statuten, de volledige statuten liggen ter inzage bij het bestuur.

 • Alle door het bestuur georganiseerde evenementen worden door de leden volledig eigen risico deelgenomen, het bestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij het aangaan van het lidmaatschap zal dit voor de duur van 1 jaar zijn, het lidmaatschap jaar loopt van 1 mei tot 30 april. Bij geen afmelding zal het lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend worden verlengd.
 • De contributie bedraagt € 5,-. per maand te voldoen door automatische afschrijving of voor het gehele jaar in een keer € 60,-. te voldoen op de bankrekening van de club, wanneer een partner van een lid ook lid wil worden betaald deze € 30,-.
 • Een keer per jaar zal een algemene vergadering worden georganiseerd waarbij de Penningmeester de financiële situatie zal uitleggen en de secretaris zijn jaarverslag zal vertellen.
 • Het bestuur heeft als doelstelling het leden tal niet groter te laten worden dan 20 personen tenzij de vergadering anders beslist zowel heren als dames kunnen lid worden.
 • Op uitnodiging van de leden met voordracht hiervan, kunnen niet leden kennis maken met onze club, tijdens bijvoorbeeld een te rijden tocht.
 • Het bestuur doet een voorstel voor te bezoeken beursen en te rijden ritten wanneer een lid aan een beursbezoek of te rijden rit wenst deel te nemen, dan dient deze zich tijdig (3 dagen van te voren) aan te melden bij het bestuur.
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Rit Terwispel 2016

facebook

Rabo bank: rekening nummer: NL89 RABO 0140182950
K.v.K.: 01146223.

Bestuur:
Voorzitter: Wiebe Krist, wtkrist@ziggo.nl
Penningmeester: Henk Kuit, hku559@hotmail.com
Secretaris: Henk Reijn, Henk.reijn67@gmail.com