Bernadet’s Kinderopvang

Bernadet’s Kinderopvang heeft 3 vestigingen in het dorp Terwispel. De visie van Bernadet’s kinderopvang is dat elk kind zich op eigen tempo en eigen wijze mag ontwikkelen.

Peuteropvang It Krielhûske

Per 1 januari 2022 heeft Bernadet’s Kinderopvang de peuteropvang It Krielhûske overgenomen. De peuters hebben een eigen plek binnen de basisschool ’t Ambyld.

BSO De Skuorre

BSO de Skuorre heeft 1 oktober 2019 haar deuren geopend voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang De Skuorre is gevestigd aan de Alde Dyk 34 in Terwispel. Hier kunnen de kunnen de kinderen na school heerlijk ontspannen in huiselijke sfeer. Er is binnen en buiten voldoende ruimte om te spelen.

BSO Us Doarpshûs

BSO Us Doarpshûs opent in september 2022 zijn deuren voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze vestiging is gevestigd in het dorpshuis aan de Smidte 24-A in Terwispel. Na schooltijd kunnen de kinderen hier heerlijk ontspannen in huiselijke sfeer. Er is voldoende ruimte om binnen en buiten te spelen. Bij slecht weer is het mogelijk om in de grote zaal te spelen.

Informatie

Voor aanmelden of meer informatie over de peuteropvang It Krielhûske, BSO de Skuorre en BSO Us Doarpshûs kunt u contact opnemen met Bernadet Nieuwland:
Email: bernadetskinderopvang@gmail.com / mob. nr. 06-46451331