De website wordt gefinancierd door Plaatselijk belang, en onderhouden door Yme-Jan van der Draai en Jorn Idzerda. Iedereen uit Terwispel mag content aanleveren voor de website.

Algemeen / Plaatselijk belang:
Annigje Visser
Mailadres: info@pbterwispel.nl
Facebook: Facebook.com/PBTerwispel

Beheer content website:
Yme Jan van der Draai
beheer@terwispel.info

Website: Ontwerp, Onderhoud & Beheer
Jorn Idzerda / Morris Hofstra
www.sjoch.us / info@sjoch.us

De beheerders van Terwispel.info zijn niet aansprakelijk voor fouten (data, persoonsgegevens, kosten etc.) in de aangeleverde artikelen en nieuwsberichten die bij het beheer binnen komen. Artikelen, nieuws en agendatoevoegingen worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij beheerders van Terwispel.info. Wanneer de beheerders het nodig achten, kunnen zij besluiten een ingezonden item niet te plaatsen.