112

Team Oost-Fryslân,
Moleneind 77 ZZ
9203 ZW Drachten
0900-8844

Buurtagent
Ron Leight
bereikbaar via 0900 – 8844

Spreekuur
elke dinsdag van 17-17 uur in het politiebureau te Gorredijk