De “Wispelweagen” is de dorpskrant van Terwispel.

De krant wordt uitgegeven door de Stichting Doarpskrante Wispelweagen en verschijnt Spaltenbregeiedere maand, behalve in Juli en Augustus. De dorpskrant werd in 1970 opgericht en bestaat uit vijf redactieleden.
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijke Belang wordt er verantwoording afgelegd aan de de leden t.a.v. de financiën. Dit om niet jaarlijks zelf een vergadering te hoeven uitschrijven.

O.a. Us Doarpshûs, de basisschool ‘t Ambyld, de peuterclub It Pikehokje, Plaatselijk Belang Terwispel, de (sport)verenigingen en een aantal vaste schrijvers zorgen er voor dat er elke maand weer een leesbaar blad samengesteld kan worden.
Om de Wispelweagen te maken is er een groot aantal vrijwilligers in touw: naast de redactie (tevens het Stichtingsbestuur), zijn er drukkers, niet(st)ers en bezorg(st)ers.

De uiterste inleverdatums kopij van de Wispelweagen 2022/2023

11 december 2022
15 januari 2023
12 februari 2023
12 maart 2023
9 april 2023
14 mei 2023
11 juni 2023

Kopij

Kopij kan per e-mail verstuurd worden naar wispelweagen@hotmail.com. Kopij bij voorkeur aanleveren via de mail of eventueel op papier naar Mounesleat 23.

Kosten

De kosten van het blad worden zo laag mogelijk gehouden. Dit is mogelijk door de vele adverteerders in het blad. Een abonnement kost € 8,50 Een postabonnement is € 35,00
Nieuwe inwoners van Terwispel krijgen het blad twee maal in de bus, waarna hen gevraagd wordt of zij het blad willen blijven ontvangen voor de abonnementsprijs. Voor nieuwe abonnees kan de betaling alleen via incasso.
Bankrekeningnummer: 32.29.07.527

Adverteren

Voor het plaatsen van een advertentie in het blad kunt u contact opnemen met: Daisy Heijnen.
De plaatsing van een advertentie is in principe voor een jaargang.