Oprichting

Sinds 1951 was een groep mensen in het dorp actief om een ruimte te creëren voor het sociale en culturele gemeenschapsleven in Terwispel. Toen in 1955 de oude lagere school werd afgekeurd, richtten de activiteiten zich op het inzetten van het oude schoolgebouw als dorpshuis.
Op 24 september 1957, worden in een speciale vergadering de statuten voor een dorpshuis in Terwispel door het dorp (42 aanwezigen) goedgekeurd. Als naam werd “Us Doarpshûs” gekozen en werd het eerste stichtingsbestuur benoemd.

Nieuwbouw

Het dorpshuis voorzag in een duidelijke behoefte. dorpshuis1 (9)Hoewel het oude gebouw nadien al een paar keer was verbouwd en aangepast werd langzaam maar zeker duidelijk dat het dorpshuis uit zijn jasje groeide en dat het ook niet meer voldeed aan de eisen van de moderne tijd. In 1987 werd tegenover het oude gebouw op het sportveld “De Pûster” een nieuw dorpshuis geopend. Als naam bleef “Us Doarpshûs” gehandhaafd.

Uitbreiding en aanpassing

Voor personen met een lichamelijke beperking was de kantine zeer moeilijk bereikbaar. Ook bleek deze ruimte meermalen te klein. Tevens waren er te weinig ruimtes voor sociale en culturele activiteiten. IMG-20151101-WA0001In 2014 werd het dorpshuis uitgebreid met een nieuwe kantine. De oude kantine werd verbouwd tot bestuurskamer en een ruimte voor sociale en culturele activiteiten, zoals vergaderingen en andere bijeenkomsten. Nadat het casco van de uitbreiding door de aannemer was opgeleverd zijn de verdere werkzaamheden door vrijwilligers in zelfwerkzaamheid uitgevoerd.

Sociaal en cultureel centrum

Door het wegvallen van dorpswinkels en andere ontmoetingsplaatsen is Us Doarpshûs
de plek waar de inwoners elkaar treffen. Met uitzondering van de maand juli zijn er dan ook dagelijks activiteiten in en rondom het dorpshuis. Hoewel de naam anders doet vermoeden is Us Doarpshûs niet alleen meer dorpshuis. Het is uitgegroeid tot een multifunctionele accommodatie. Zo vervult Us Doarpshûs de functie van sportkantine als van peuterspeelzaal en vinden er de gymlessen van de basisschool plaats.IMG-20151101-WA0000
Leden-, bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten van diverse verenigingen.
Repetities en uitvoeringen van toneelvereniging Sizze en Dwaen.
Volleybal-, badminton- en zaalvoetbaltrainingen. Verenigingsgymnastiek van UDA.
Schieten en kaarten van de schietvereniging.
Klaverjas- en bingoavonden.
Jeu de boules en bierproefavonden.
Biljarten.
Bruiloften, partijen maar ook begrafenissen.

Freonen fan Us Doarpshûs

Voorafgaand aan de viering van 50 jaar Us Doarpshûs in 2007 kwam een groep van wijze heren met het idee om de Terwispelers door middel van een “vrienden van Us Doarpshûs actie” nog meer aan het dorpshuis te binden. De bedoeling is dat iedere “vriend” jaarlijks een bescheiden bedrag doneert. Dat geld wordt niet gebruikt voor de exploitatie.

Vrijwilligers

Us Doarpshûs is nagenoeg alle dagen overdag en/of ’s avonds open. Er zijn twee beheerders in dienst. Daarnaast zijn circa 150 vrijwilligers regelmatig in actie om de exploitatie van Us Doarpshûs mogelijk te maken op een wijze zoals het dorp dat graag wil. De zogenaamde “Belgyske Ploech” zorgt er voor dat de grote zaal er pico bello bij staat wanneer er een feestavond is. Wekelijks is er een groep dames actief in één van de vier schoonmaakploegen. Dan zijn er nog de horeca-vrijwilligers, die tijdens grotere activiteiten het beheer bijstaan en op zaterdagmorgen en op minder drukke avonden de kantine beheren.

dorpshuis 1

Contact Us Doarpshûs

Stichting Us Doarpshûs
Smidte 24a 8407 ES Terwispel
Tel. 0513-461636
doarpshusterwispel@gmail.com
Rabobank rekening: IBAN NL26 RABO 0322 9412 02
K.v.K. Leeuwarden nr. 41000829
BTW nr. 8001 443 B 01 5300

Beheer:
Sije Tenge
Anita Stoelwinder

Bestuur:
Voorzitter: Henk Hofstra, hhofstra@home.nl
Secretaris: Akke Bosma
Penningmeester: Iepie Zijlstra
Lid: Lutske de Boer
Lid: Jacob Poortenga
Lid: Joukje Idzerda

Contact bestuur
Henk Hofstra, hhofstra@home.nl, 06 53 70 09 83
Contact beheer
Sije Tenge, doarpshusterwispel@gmail.com

Notulen

Notulen Jaarvergadering Us Doarpshus 16-05-2017
Notulen Jaarvergadering Us Doarpshus 21-05-2019