Jeu de Boules

Op het sportpark De Pûster liggen 4 grote Jeu de Boulesbanen, die opgedeeld kunnen worden naar 8 banen.Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft het initiatief genomen. De coördinator is sinds 2019 Kees Bethlehem.De spelers zijn verdeeld over twee groepen. 

De eerste groep speelt het hele jaar door, op dinsdagmiddagen om 14:00 uur. Deze ploeg bestaat voornamelijk uit ouderen. De standen worden bijgehouden, maar er is geen verplichting om elke week aanwezig te zijn. Na afloop koffiedrinken in Ûs Doarpshûs.

De andere groep speelt vanaf Hemelvaartsdag tot eind september, wekelijks op donderdagavond om 19:30 uur.Ook hier staat de gezelligheid voorop. Je hoeft geen hoog niveau te hebben, maar trouwe deelname wordt wel op prijs gesteld.Er worden meestal drie ronden gespeeld met tussendoor een drankje aan de bar.

Tweemaal per jaar spelen de beide groepen onderlinge wedstrijden. In juni wordt via loting bepaald met wie je speelt. In september speel je met een vaste ploeggenoot.Na drie ronden volgt de finaleronde. De winnaars valt eeuwige roem ten deel en haar/zijn naam wordt op een T-shirt vereeuwigd. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Kees Bethlehem
Alde Dyk 19
8407 AB Terwispel