Het Skeanpaed, het oudste pad van Terwispel, was vroeger de verbinding tussen het oosten en het westen van het dorp. Het pad ligt op een hoge zandrug, die tijdens de voorlaatste ijstijd is ontstaan. Op deze zandrug ontstond de eerste nederzetting van Terwispel en dus werd hier, op het weilandje voor u, de eerste lagere school gebouwd.

Het was een lang gebouw met voorin het woongedeelte van de meester en zijn gezin, dan een hal voor de klompen en de petten en daarachter een schoolruimte van ruim twaalf meter. Eén onderwijzer verzorgde het onderwijs aan bijna honderd leerlingen. ’s Zomers gingen alleen de kinderen van de gegoede boeren naar school; de andere jeugd moest helpen op het land.

Het bouwjaar is niet bekend, maar in 1811 is de school gerenoveerd. De school was eigendom van de kerk. Zo was de schoolmeester ook voorzanger in de kerk, want een orgel was er toen nog niet.

In 1859 verhuisde de school naar De Streek, in de nieuwe dorpskern.

Het oude schoolgebouw is in 1921 afgebroken, het schoolhuis (met drie ramen in een hoge voorgevel, waarschijnlijk Saksisch) is tot 1951 bewoond geweest. Het huis is waarschijnlijk aan het eind van de jaren 50 afgebroken.

Skeanpaed met bewoning. De rode pijl geeft de plaats van de school aan. Kaart Eekhoff 1848