logo dorpssteunpunt

Dorpssteunpunt Terwispel voor jong en oud.

Dat stond op de brochure die uitkwam toen het Dorpssteunpunt werd opgericht zo’n 11 jaar geleden alweer!

Dat geldt nog steeds: jong en oud kunnen bij het Dorpssteunpunt Terwispel terecht met allerlei vragen over wonen, welzijn en zorg.

Voor degenen die nieuw zijn in ons dorp of nog nooit hebben gehoord of gelezen over het Dorpssteunpunt, nog even in het kort waar we voor staan:

Het DSP is onderdeel van Plaatselijk Belang en ook verantwoording schuldig aan PB. Het DSP bestaat uit een werkgroep, bestaande uit 4 personen én buurtcontactpersonen. In Terwispel is er voor gekozen om in elke buurt een buurtcontactpersoon te hebben waar je met vragen omtrent wonen, welzijn en zorg terecht kunt. Zij worden ondersteund door de werkgroep maar in feite kun je contact opnemen met ieder van ons. Eigenlijk is het een vorm van “burenhulp”. Het uitgangspunt is dat we elkaar waar mogelijk zullen helpen en indien nodig, hulp bieden bij het vinden van professionele hulp, want dat geven we niet!

Al uw vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

U krijgt altijd antwoord op uw vraag. Wij proberen eerst een oplossing te vinden in ons eigen dorp met behulp van vrijwilligers of organisaties. Is dat niet mogelijk of is professionele hulp nodig, dan sturen wij uw vraag door naar het gebiedsteam in Beetsterzwaag. Het gebiedsteam ondersteunt vanuit de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) de inwoners van Opsterland. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het gebiedsteam via het loket in het gemeentehuis in Beetsterzwaag elke dag tussen 10 en 12.30 uur replica rolex. Het tel.nr. is: 0512-386222. Ook kunt u langsgaan bij het loket in Gorredijk en dat is in de bibliotheek. Dat is alleen op maandagmiddag geopend van 14.30 uur tot 16.30 uur. U kunt zonder afspraak langs komen.

Op de site van de Gemeente Opsterland vindt u meer informatie.

Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Deze bijeenkomsten zijn eigenlijk altijd in het Dorpshuis en verder wordt er 2 x per jaar een gezellige koffieochtend gepland met de ene keer een muzikale bijdrage en de andere keer een lezing of gewoon gezellig koffie drinken met elkaar!

Kortom: het Dorpssteunpunt is dichtbij u in de buurt en dat is fijn om te weten!

Werkgroep:
Annegien Smit, Skarlannen 6, 8407 DZ Terwispel, 06-25043036, annegien@smard.nl
Hettie Visser, de Streek 59, 8407 EH Terwispel, 0513-463629, h.t.visser@ziggo.nl
Roel Veenstra, de Streek 12, 8407 EE Terwispel, 0513-463021, roterfrl@gmail.com
Ilse Koetsier, Harnemoune 2, 8407 AC Terwispel, 06-13358839, ilsekoetsier@gmail.com

Buurtcontacten:

Spaltenbrêge/Kolderveen
Wim Buding, Spaltenbrêge 15, 8407EP Terwispel, 0513-466521, wfbuding@xs4all.nl
Plantsoen en Zonnedael
Annegien Smit, Skarlannen 6, 8407 DZ Terwispel, 06-25043036, annegien@smard.nl
Om é bocht
Ilse Koetsier, Harnemoune 2, 8407 AC Terwispel, 06-13358839, ilsekoetsier@gmail.com
Twa in Ien
Anneke Berga, Visserwei 58, 8407 EZ Terwispel, 0513-465537, annekebobe@gmail.com
Hiskebuorren
Leentje Idzerda, De Streek 5, 8407 EE Terwispel, 0513-463823, leentjeidzerda@gmail.com
Doarpshûsbuorren
Hetty Visser, De Streek 59, 8407 EH Terwispel, 0513-463629 of 06-51355635, h.t.visser@ziggo.nl
Klidzerjocht
Willem de Wal, Alde Dyk 54, 8407 AG Terwispel, 0513-571602, wengdewal@hetnet.nl
Streek Oost
Nynke de Jong, de Streek 89, 8407 EJ Terwispel, 06-13032082, nynke.de.jong1985@gmail.com
Unwaarskamp
Hennie de Vries, Mouwewei 6, 8407 AH Terwispel, 0513-571838, hennievries@wanadoo.nl
Bûtewei
Jantine van der Meulen, Bûtewei 21, 8407 EA Terwispel, 0513-463096 of 06-15660055, fam.wijnstra3@gmail.com
Smidte
Anja Minkes, Smidte 31, 8407 ER Terwispel, 0513-463096 of 06-52264915, Anja63@ziggo.nl