Het jeugdhonk PikehokjeXL is opgericht in 2007 ,met als doel leuke dingen te organiseren.

Het is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Gemiddeld  1 x per 6 weken word er een activiteit georganiseerd,waaronder schaatsen,bowlen,een speurtocht ,Terwispel got Talent, barbecue,spellenavond enz enz. Elke keer weer een verrassing.

Lijkt het jou ook leuk om hier aan deel te nemen, stuur dan een mail naar xlpikehokje@gmail.com,
Dan krijg je voortaan ook een uitnodiging per mail,je kunt dan zelf beslissen of het je je opgeeft of niet.
Voor evt vragen mag je ook een van de onderstaande bestuursleden bellen.
Tot ziens.

Bestuur PikehokjeXL
Wiesje Koopmans, 06-46795072
Jan Postma, 06-41398191
Jorn Idzerda 0513-851301
Sietze Bergsma, 06-53962017
Joukje Idzerda, 0513-461377
Renske Jansma
Peter Van Ginneken
Baukje de Jong

Afspraken m.b.t. het jeugdhonk Pikehokje XL:

  • Als kinderen zich opgeven voor een activiteit gaan wij er van uit dat zij ook komen, mocht er sprake zijn van verhindering dan worden wij hiervan graag op de hoogte gebracht.Men word dan wel verzocht te betalen,i.v.m de kosten die dan zijn gemaakt.
  • Als er aan de activiteit deelgenomen wordt gaan wij er van uit dat uw zoon/dochter de hele avond aanwezig is. Mochten er reden zijn waarom hij/zij wenst te vertrekken dient dit te worden gemeld bij de leiding. Graag willen wij van alle ouders zowel het telefoonnummer van thuis als een mobiel nummer zodat wij in dat geval contact met u op kunnen nemen.
  • Wij gaan er van uit dat uw zoon/dochter zich houdt aan de regels die gesteld worden door de leiding tijdens de activiteit, zo niet draagt de leiding ook geen verantwoordelijkheid.
  • Op iedere uitnodiging wordt de begin en eindtijd vermeld, voor en na deze tijd is er geen toezicht.


Wij stellen het zeer op prijs dat de mobiele telefoons thuis gelaten worden. Dit ter voorkoming van verlies en/of diefstal. En zo ook je betrokkenheid bij de activiteit te vergroten. In geval van nood zijn de bestuursleden altijd mobiel bereikbaar.

  • Deelname aan activiteiten is ten aller tijden op eigen verantwoording.

De afgelopen jaren hebben we een aantal activiteiten georganiseerd voor jeugdhonk Pikehokje XL. Door de ervaringen uit de eerste jaren hebben wij toch gemeend om een aantal afspraken op papier te moeten zetten.