In Terwispel stond voor het jaar 1150 al een kerk, op de hoek van de Alde Dyk en Mouwewei (zie infobord aldaar). Daarna werd de kerk hier aan De Streek gebouwd, een voorloper van de huidige. Deze kerk had een klokkenhuis met drie klokken.

In 1864 werd de eerste kerk op deze plek afgebroken. Dit na een besluit van de burgemeester van Opsterland, Lycklema à Nijholt. Die vond het na de zware decemberstorm niet meer vertrouwd. De kerkvoogden besloten dat er toen maar een nieuwe kerk moest komen. Het gebouw dat er nu nog altijd staat.

Bij het afbreken van de kerk in 1864 werd een beeldje van de heilige Sint Barbara onder de vloer gevonden. Veel kerken werden in de roomse periode naar een heilige genoemd. Het is dus heel goed mogelijk dat de herbouwde kerk de naam van Sint Barbara gekregen heeft. Sint Barbara is namelijk de beschermheilige tegen onweer en bliksem. Het beeldje zelf is nu in het Fries Museum.

Het orgel in deze kerk is heel bijzonder. In 1878 kreeg de hervormde kerk een tweeklaviers Van Dam-orgel dat een monumentale status heeft. Het orgel kostte destijds 3000 gulden. De preekstoel in de huidige kerk is ook bijzonder. Het is het exemplaar uit de zeventiende eeuw en komt uit de afgebroken kerk. De vrijhangende preekstoel heeft op de hoeken dorische pilasters tussen de rondboogpanelen.