Spaltenbrêge met Zuivelfabriek begin 1900

Terwispel is één van de oudere nederzettingen van gemeente Opsterland en was van ouds her een boerendorp.
Tussen 1848 en 1852 werd de Nieuwe Vaart gegraven voor de afvoer van turf tijdens de vervening in dit gebied. De vaart sneed het dorp in twee helften. Op deze plek hier werd voor voetgangers een smalle draaibrug gebouwd, de Spaltendraai (spalte is splijten). Deze verbond het Skeanpaed met het pad langs de boerderijen aan de overkant. Dit was de eerste verbinding over de vaart. De Spaltendraai heeft ruim 100 jaar dienst gedaan.
Op de plek waar de weg De Streek en het water, de Nieuwe Vaart (de Nije Feart), elkaar kruisten werd de Spaltenbrêge gebouwd, die de beide dorpshelften weer met elkaar verbond. Op de hoek bij de brug werd een coöperatieve zuivelfabriek gesticht.
Door de komst van de Spaltenbrêge ontwikkelde zich ook de huidige dorpskern. Hiermee kreeg Terwispel een centrum.
De Nieuwe Vaart maakt nu onderdeel uit van de recreatieve vaarroute door de gemeente Opsterland en Zuidoost Friesland, de Turfroute.

Na het graven van de Nieuwe Vaart diende er een voetbruggetje
te komen in het Skeanpaed dat langs de boerderijen liep. Deze
Spaltendraai heeft meer dan 100 jaar dienst gedaan als verbindingsschakel.
De Spaltendraai met de eerste boerderij aan het Skeanpaed