Om de Leefbaarheid van Terwispel te behouden en zo mogelijk te verbeteren zet Plaatselijk Belang Terwispel zich in om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen. Om de belangen van de leden te kunnen behartigen houden we tweemaal per jaar een ledenvergadering. Daarnaast onderhouden we contacten naar de overheid en instanties die betrokken zijn bij de leefbaarheid van Terwispel.

Lidmaatschap & Contributie

Om Plaatselijk Belang Terwispel te steunen kunt u lid worden. Plaatselijk belang hanteert de volgende contributiebedragen:
▪    € 4,50 voor alleenstaanden
▪    € 5,50 voor meerpersoonshuishouden
U kunt zich als lid aanmelden middels het aanmeldformulier

Bestuur
Voorzitter:
Roel Veenstra
Secretaris Ilse Koetsier
Penningmeester: Peter van der Steege
Lid: Helma Bergsma
Lid: Annigje Visser

Contact / secretariaat
Annigje Visser
pbterwispel@gmail.com

Het bestuur van plaatselijk Belang vergadert iedere eerste donderdag van de maand in Us Doarpshus.
Aanvang 20.00 uur. We vergaderen niet in juli en augustus.

Notulen