Vereniging Plaatselijk Belang Terwispel maakt zich sterk voor een mooi en leefbaar Terwispel.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:

  • Wonen
  • Leren
  • Verkeer
  • Sport & Spel
  • Groen & Water
  • Cultuurhistorie
  • Openbaar vervoer
  • Welzijn & Gezondheid

Om de belangen van de leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen, houden we tweemaal per jaar een ledenvergadering. Daarnaast onderhouden we contacten naar de overheid en instanties die betrokken zijn bij de leefbaarheid van Terwispel.

Bestuur

Voorzitter: Oene Bosma
Secretaris: Annigje Visser
Penningmeester: Peter van der Steege
Lid: Tjeerd Rintjema
Lid: Imkje de Goede
Lid: Bert Kamstra

Contact / secretariaat:

Annigje Visser – info@pbterwispel.nl

Vergaderschema 2023/ 2024

Voor alle bestuursvergadering geld: aanvang 19.30 uur in “Us Doarpshûs”.

Woensdag 8 mei
Woensdag 5 juni

Algemene ledervergadering aanvang 20.00 uur
Dinsdag 17 oktober
Dinsdag 21 mei

Notulen