Aan de overkant van de weg stond de vermaarde volksherberg Hiske. (foto hiernaast, huisje rechts)
In 1874 nam Pieter Loopstra, samen met zijn vrouw Hiske de Leeuw, Café Loopstra annex winkel en timmerzaak van zijn vader over. Zij waren in de ban van Domela Nieuwenhuis, “ús ferlosser”, die zij in Terwispel hadden horen spreken. In januari 1880 hield Eduard Douwes Dekker (Multatuli) een voor-dracht in hun socialistische volksherberg. Sindsdien hingen er getekende portretten van hun beide helden naast de tapkast in de gelagkamer. Op de stamtafel lag het socialistische weekblad ‘De Klok’.

In de winter van 1884 werd in de volksherberg de toneelploeg ‘Door Oefening’ opgericht, die bijna 75 jaar lang jaarlijks een voorstelling gaf. Het toneel, drie bij drie meter, werd voor iedere voorstelling opgebouwd, waarvoor het hele interieur werd aangepast. Dan konden er zo’n tachtig bezoekers in de gelagkamer. Na afloop werd er gedanst. De voorstellingen waren bij volle maan; straatverlichting was er niet en de wegen/paden waren slecht.

Froukje Loopstra achter de tap. Aan weerszijden van de tapkast een bedstee

Pieter overleed in 1893. Sindsdien hield Hiske de herberg draaiende. Om het hoofd boven water te houden verzorgde ze knip- en naailessen en nam ze kostgangers. Toen de (rode) dominee Bruinsma Hiske aansprak op het schenken van drank, was haar antwoord: “Jou my seis gûne wyks en ik hâld der mei op.” Hiske stierf in 1948, waarna dochter Froukje de herberg overnam. In 1968, Froukje was toen 80 jaar, werd de herberg gesloten.
Met de sloop van de Volksherberg Hiske in 1970 verdween een monument uit de geschiedenis van het Opsterlands socialisme. Maar Hiske is nog steeds een begrip. En dat komt niet alleen door de naam van de buurtvereniging Hiskebuorren.