logo boere-feriening linksBoere-feriening Terwispel  Logo boere-feriening rechts

… De vergadering zou geheel in het teken staan van de LMF fusie met de afdelingen Gorredijk, Langezwaag, Tijnje, Nij Beets en Beetsterzwaag …. Omdat de sociale binding tussen de boeren uit Terwispel dreigt te verminderen door het opheffen van de oude afdeling komt Alle de Jong met het idee een soort boerenclub op te richten. Het voorstel is: 1 bijeenkomst/jaar, een gezellige avond, een excursie. Wel noodzakelijk: een huishoudelijk reglement en een kleine contributie. Alle boeren uit Terwispel, ook niet-LMF-leden mogen lid worden ….
(Uit de notulen van 23 oktober 1992 van de laatste vergadering van de Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Terwispel, opgericht 1 januari 1955)

En zo werd de Boere-feriening Terwispel geboren!

Op 5 maart 1993 ging de Terwispeler Boerenvereniging van start. De oprichting werd gevierd met een koud en warm buffet in restaurant “De Vrijheid” te Grou. Tussen het eten en drinken door kon men oud Hollandse spelletjes doen. Er werden 38 mensen lid (aanhang niet meegeteld). Het bestuur bestond bij de oprichting uit een deel van het oude LMF bestuur en werd gevormd door:
–    Alle de Jong (voorzitter)
–    Wilke Berga (secretaris)
–    Meine Zwaga (penningmeester)
–    Jelle van der Let
–    Theo Jorna

Sindsdien werd het doel gehandhaafd; jaarlijks worden er voor de Terwispeler agrariërs met hun aanhang een jaarvergadering met spreker, een etentje en een excursie georganiseerd.
Inmiddels is de doelgroep uitgebreidt met collega’s met aanverwante beroepen (hobby-boeren, agro-adviseurs, stallenbouwers, loonwerkers, etc…) en ‘oud’boeren uit Terwispel, anders werd onze club te klein. Zo voorziet de club nog steeds in gezelligheid en saamhorigheid zoals bedoeld bij aanvang.

Door de jaren heen gingen de excursie o.a. naar: de Batavia-werf in Lelystad, Otterpark “Aqualutra”, Barenbrug in Oosterhout, het Abe Lenstrastadion, de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, Orvelte, de Postwagen in Tolbert, het Fryske Lânbou museum te Eernewoude, het Friesche Schaatsmuseum in Hindeloopen (met stadswandeling), it Woudagemaal in Lemmer, een Bier brouwende boer in Holsloot, Sonnema Berenburg, Stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik, het Opel Museum in Tijnje, een Waterbuffel-melker, Omrop Fryslân, fietsenfabriek Batavus, het Puzzelmuseum te Joure en de Struisvogelboerderij te Boerakker. Een veelzijdigheid aan onderwerpen en plaatsen dus.

De gezelligheid is het grootste doel, maar in 2001 wordt door 1 van de leden gevraagd toch een ietwat officiëler karakter te hanteren en bijvoorbeeld de contributieverhoging wel op de agenda te plaatsen en niet ‘tussen neus en lippen door’ af te handelen. Aldus geschiedt sindsdien.Logo boere-feriening groot

Door de jaren heen waren uiteraard ook de MKZ, het weer, de overgang van de gulden naar de €uro, de oogsten, boeren in het buitenland, het melkgeld, de fabrieksfusie, etc onderwerpen van gesprek. Maar altijd “licht”, daarvoor zijn immers onze bijeenkomsten bij de belangenorganisaties, vakgroepen, etc. De Boere-feriening is foar ús gesellichheid!

In 2021 hebben we 27 leden en bestaat het bestuur uit:


Bestuur
Voorzitter: Alle de Jong
Secretaris: Lenny van den Hengel
Penningmeester: Anneke van Ginneken
Lid: Tjeerd Reijenga
Lid: Nico Pietersma