Huisartsen:

Huisartsenpraktijk Tijnje, Breewei 31, 8601 EB Tijnje, 0513-571224, spoedgevallen 0513-571555
De Kompe huisartsen, B. Selhorststraat 12, 8401 PA Gorredijk, 0513-461551

Dokterswacht:

Het telefoonnummer van Dokterswacht is per 1 juli 2024 naar 085 0820 820.  www.dokterswacht.nl.

Tandartsen:

Tandartsenpraktijk Bolt, Hegedyk 3, 8401 BH Gorredijk, 0513-461321, spoedgevallen 0900-4112008
Tandkliniek Ike, Hoofdstraat 83, 8244 CM Beetsterzwaag, 0512-383547, spoedgevallen 0512-383547

Fysiotherapie:

Fysio Gorredijk, Stationsweg 24A, 8401 DP Gorredijk, 0513-462862
De Praktijk, J. Heeringastraat 2, 8401 DC Gorredijk, 0513-436738
Stuk Beter, Stationsweg 93, 8401 DN Gorredijk, 06-50501116