Het perceel land voor u wordt al eeuwenlang De Unwaarskamp genoemd. Van oudsher werd het gebruikt als hooiland; het was te nat voor vee of bouwland. Volgens de overlevering moest je hier niet te vroeg gaan maaien; dan zou er zeker een periode slecht weer (ûnwaar) volgen.

Op de Unwaarskamp lag een oude begraafplaats, in de atlas van Schotanus van 1718, aangeduid als ‘old kerkhoff’. Vermoedelijk heeft er een kerkje gestaan; in 1950 werden er oude tufstenen gevonden. Tufsteen, de voorloper van gebakken kloostermoppen, werd tot 1200 gebruikt.

‘Dat olde hof’, ook wel genoemd, was tot de ruilverkaveling rond 1970 , zichtbaar als een verhoging in het landschap.

In de periode tussen 1150 tot rond 1400 was er regelmatig sprake van hoog water en overstroomde dit stuk land. Kerken en ander gebouwen werden verplaatst naar de hoger gelegen gebieden: de zandruggen. Zo is de kerk, die hier hoogstwaarschijnlijk stond, verhuisd naar de huidige plek aan De Streek.

Zie ook het infobord bij de kerk in Terwispel.