Vooraanzicht Dorpshuis 1974

Op deze plaats, de Streek 61 en 63, stond voorheen de lagere school. Aan de voorkant de woning van ‘het hoofd der school’, erachter de zes lokalen (nu Smidte 19A en 19B).

De laatste ‘hoofdmeester’ die er woonde was Jaap Jongstra. Het is het geboortehuis van zoon Atte (1956), de schrijver en essayist, die in 2016 de Constantijn Huygens-prijs won. In zijn boek ‘Diepte’ (2013) schrijft hij over zijn jeugd in Wispolia (Terwispel).

Deze lagere school is in 1859 gebouwd en verving de eerste lagere school aan het Skeanpaad.
Bijna een eeuw is het lager onderwijs hier aan de Streek gehuisvest. In 1957 werd aan de Smidte de school ‘t Ambyld geopend. Na een grondige verbouwing heeft de oude school nog 30 jaar dienst gedaan als dorpshuis met gymnastieklokaal. Het bood onderdak aan de bibliotheek en de verenigingen van het dorp. Toen in 1987 een nieuw dorpshuis verrees op sportcomplex De Pûster is dit karakteristieke gebouw gesloopt.

Het dorpshuis in 1986.
De kleuterlokalen waren toen al afgebroken

Foto uit 1960. Op de achtergrond de oude school. De lokalen aan de linkerkant (met de gordijntjes) werden van 1950 tot 1962 gebruikt als kleuterlokalen. In 1962 werd tegenover ’t Ambyld de kleuterschool ’t Krielhûske geopend.