Bepaalde zaken kunnen voor het bestuur van Plaatselijk Belang te tijdrovend zijn; immers ook de dagelijks zaken gaan door. Om bepaalde zaken meer te bestuderen en voor te bereiden is een paar jaar geleden de Denktank in het leven geroepen als hulp voor het bestuur van Plaatselijk Belang.

De Denktank bestaat uit een 6 tal vrijwilligers die er plezier en kunde in hebben bepaalde zaken verder uit te diepen dan wel voor te bereiden voor het bestuur van plaatselijk Belang. Bij het wegvallen van een vrijwilliger zoeken zij zelf weer passende invulling. De thema’s die aan de orde kunnen komen zijn weergegeven in de dorpsvisie.

Verslag bijeenkomst 6 maart 2019

Nieuwbouw Terwispel inventarisatie bewoners wensen 2019

Reacties voor-  en tegenstemmers plan Terwispel 27-03-2019

Update bouwplannen. Mei 2019