Geschiedenisprogramma 1977

Hoewel er geen officiële bewijsstukken zijn, kwam uit de stukken van 1992 naar voren, dat de feestcommissie dat jaar 25 jaar bestond. Dit houdt  in dat de feestcommissie in 1967 moet zijn opgericht. Het dorpsfeest wordt om de 2 jaar gevierd en tot en met 1988 gevierd op de zaterdag en zondag. Vanaf 1990 werd het dorpsfeest verdeeld over 3 dagen (van vrijdag tot en met zondag).
Dat er vanaf 1988 het dorpsfeest wordt gevierd in de ‘even’ jaren komt door het volgende:  In 1987 zou het dorpsfeest weer worden gehouden, maar omdat in dat jaar het nieuwe dorpshuis feestelijk werd geopend heeft men besloten het dorpsfeest een jaar op te schuiven. We hebben tussen de ‘oude’ stukken nog een feestprogramma uit 1977 en 1988 gevonden. Zoals u kunt zien zijn: de optocht, de spelletjes voor de jeugd en volwassenen, het spel over de vaart en het gekostumeerd bal al geruime jaren een vast onderdeel tijdens het dorpsfeest.
Tevens zal  het ‘oude’ logo wat sinds 1992 werd logo doarpsfeestgebruikt  weer in ere worden hersteld door de huidige feestcommissie.

Nagenoeg alle dorpsbewoners trekken tijdens het 3 dagen durende dorpsfeest dag en nacht met elkaar op.

Het lijkt wel dat in die 3 dagen alle registers worden opengetrokken. Iedereen zoekt elkaar op, overal mensen die met elkaar veel fleur en plezier beleven. Het is een periode van ontmoeten en ontspannen. In die 3 dagen is de dagelijkse (werk)druk weg; we moeten niet en hebben eindelijk volop de kans om iedereen te zien en of spreken.

Het dorp Terwispel is dan één grote familie.
Versierde tuinen en straten; versierde wagens in een optocht. Alle mensen fleurig en vaak gezamenlijk genietend van de buurtkamp, de kermis en de feestavonden in de tent die op de vrijdagavond altijd start met de Playbackshow, welke meetelt voor de punten in het buurtkamp.
We hebben en nemen dan (eindelijk) tijd voor elkaar.

Elke twee jaar wordt een thema gekozen, dit thema is de kapstok is voor de versieringen in de straten, van iedere woning, maar ook terugkomend in de versierde wagens en in de playbackshow.

In 2010 was het thema: Holland
In 2012 was het thema: Europa
In 2014 was het thema: Vakantie

In 2016 wordt het thema : …………………

Voor verdere vragen of suggesties of andere informatie kunt u terecht bij iemand van de feestcommissie.
Kijk ook eens op onderstaande website, hierop vindt u alle laatste wetenswaardigheden, foto’s en het mailadres van de feestcommissie.

www.doarpsfeestterwispel.nl