Om de Leefbaarheid van Terwispel te behouden en zo mogelijk te vebeteren zet Plaatselijk Belang Terwispel zich in om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.
Om de belangen van de leden te kunnen behartigen houden we tweemaal per jaar een ledenvergadering. Daarnaast onderhouden we contacten naar de overheid en instanties die betrokken zijn bij de leefbaarheid van Terwispel.

Lidmaatschap & contributie

Om Plaatselijk Belang Terwispel te steunen kunt u lid worden. Plaatselijk belang hanteert de volgende contributie bedragen:
▪    € 4,50 voor alleenstaanden
▪    € 5,50 voor gezinnen
U kunt zich als lid aanmelden via ons Secretariaat.

 

 Volledige bestuur


Bestuur

Voorzitter Ilse Koetsier
Secretaris Joukje Idzerda
Penningmeester Zwanet Reyn
Lid Linda Pander
Lid Helma Bergsma
Lid Vacature
Lid Vacature

Contact / secretariaat

Joukje Idzerda
Postbus 142
8400 AC Gorredijk
E-mail: pbterwispel@gmail.com

 

 

 

 

 

Het bestuur van plaatselijk Belang vergadert iedere eerste woensdag van de maand in Us Doarpshus. Aanvang 20.00 uur. We vergaderen niet in juli en augustus.