• Wispolia 1 Kampioen!
  Alleen toegankelijk voor ouders en directe familie, leden en de WTTC (de dames en oudere jeugd), inwoners van Terwispel, en genodigden door de club.
 • Nijs út Us Doarpshûs mei 2023
  Het sportseizoen loopt alweer naar het einde, voor het eerste van vv Wispolia wordt het erg spannend. Worden ze kampioen? Als jullie dit lezen is het bekend.
 • Terwispel.info gebruiken als app?
  Dat kan eenvoudig! 1. Open terwispel.info in chrome op je telefoon (android)2. Klik op de 3 puntjes rechtsboven.3. Kies “toevoegen aan startscherm”4. Klik op toevoegen! Klaar!
 • Wetterskip Fryslân bouwt nieuwe, visvriendelijke gemalen bij Terwispel en Gorredijk
  Wetterskip Fryslân vervangt gemaal Terwispel in Gorredijk en gemaal Kolderveen bij Terwispel door nieuwe, visvriendelijke gemalen. Beide gemalen dateren uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en zijn aan vervanging toe.
 • Terwispel Got Talent gaat niet door!
  Terwispel got Talent gaat niet door!
 • Nieuws van Plaatselijk Belang maart 2023
  Fryske Kursus Op dinsdag 21 februari is de eerste Fryske Kursus afgerond. Een groep van 6 deelnemers is in 10 lessen ondergedompeld in de Friese taal. Het doel van de cursus was het leren verstaan en spreken van de Friese taal.
 • Nijs út Us Doarpshûs
  De vrijwilligersavond op 4 maart was een zeer geslaagde avond, met een mooie opkomst. Dit keer hadden we een spel, het enveloppenspel.
 • ’t Ambyld: Bag2School kledingsinzamelingsaktie
  ’t Ambyld houdt een Bag2School kledinginzamelings actie! Hoe meer we inzamelen hoe meer er wordt betaald. Datum: van maandag 15 mei t/m maandag 22 mei 2023
 • Nieuws van Plaatselijk Belang februari 2023
  Via deze weg willen we vanuit Plaatselijk Belang u graag wijzen op diverse initiatieven die vanuit het dorp genomen worden. Zo zijn er nog gratis plekken voor de AED/reanimatiecursus, komt NLDoet er aan, zoeken we vogelhuisvesting en komen vrijwilligers graag bij u langs om een warmtescan van uw woning te maken.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang januari 2023
  Het nieuwe jaar is al weer bijna een maand oud, maar het bestuur van Plaatselijk Belang wenst iedereen een gelukkig en vooral gezond 2023 toe.
 • Terwispel Got Talent
  Hallo jongens en meisjes, Op zaterdagavond, 25 maart is het weer zover, de Terwispel Got Talent avond. Alle kinderen vanaf groep 3 tot en met klas 2 van het voortgezet onderwijs, die willen playbacken, toneelstukje opvoeren, zingen, goochelen, dansen of wat anders:
 • Nijs út Us Doarpshûs februari 2023
  Dit jaar is NL Doet in het weekend van 10 en 11 maart. Us Doarpshûs doet dit jaar ook weer mee, net als meerdere verenigingen in ons dorp. We maken er leuke en werkzame dagen van.
 • Nijs út Us Doarpshûs januari 2023
  Het jaar 2023 is weer volop begonnen. We hebben het afgelopen jaar goed afgesloten met een gezellig Krystbarren, met o.a. een kunstijsbaan en een curlingban in samenwerking met de IJsclub. Er waren veel mensen, sjoelen, kerstbieren viel goed in de smaak.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang december 2022
  De afgelopen periode hebben we een aantal positieve reacties mogen ontvangen van de gemeente.
 • Help For Ukraine
  Wil je zelf meehelpen de Warmtekaarsen te maken? Zelf warmtekaarsen maken, is heel eenvoudig. In een leeg blik plaats je losjes opgerold golfkarton, met enkele langere stukken van plat karton (de lont). Daarna de blikken verder vullen met kaarsvet of paraffine, gesmolten in een afgedankte pan of pot.
 • Nijs út Us Doarpshûs december 2022
  Ook Us Doarpshûs ontkomt er niet aan, dat alles duurder wordt en de energiekosten hoog zijn.
 • Schaatsen en curling
  Op 24 december worden er ’s morgens op het parkeerterrein voor de ijsbaan een kuststof schaatsbaan opgebouwd en in het Dorpshûs een curlingbaan gelegd.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang november 2022
  De Sint heeft zijn intrede inmiddels gedaan in ons dorp en de eerste kerstverlichting duikt zelfs hier en daar alweer op. Plaatselijk Belang was Sinterklaas een klein beetje voor en verdeelde op 25 oktober tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering het dorpsbudget.
 • Nijs út Us Doarpshûs Novimber 2022
  Het jaar loopt alweer op zijn eind. Dit jaar willen we weer een kerstavond organiseren en wel op 24 december.
 • Intocht Sinterklaas zaterdag 19 november 2022
  Het is eindelijk weer zover…………… de Sint komt naar Terwispel. Speciaal voor deze dag heeft de Hoofdpiet een middag vrijgemaakt in de agenda van Sinterklaas!
 • ijzerinzameling ’t Ambyld
  Vanaf maandag 24 oktober staat er een container oud ijzer bij Us Doarpshûs.Helpt u ook mee verzamelen?
 • Nieuws van Plaatselijk Belang Oktober 2022
  De actie Rabo ClubSupport is afgelopen. Er waren vijf aanvragen uit Terwispel. Bij het verschijnen van deze Wispelweagen is bekend hoeveel mensen gestemd hebben op het plan van Plaatselijk Belang om een tweede AED voor het dorp aan te schaffen. Met “Kom over de brug!” hebben wij reclame gemaakt.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang september 2022
  De zomervakantie is weer voorbij en de eerste bestuursvergadering van Plaatselijk Belang is weer een feit. Wij willen u erop wijzen dat om verschillende redenen de bestuursvergaderingen niet elke keer op de 1e woensdag van de maand zullen plaatsvinden.
 • Nijs út Us Doarpshûs Oktober 2022
  De uitslag van de Rabo Club Support is ook binnen. Us Doarpshûs heeft € 913.15 gekregen. Dit bedrag gaan we aan Ledverlichting besteden. Iedereen heel hartelijk bedankt, die op ons hebben gestemd.
 • Nijs fan Sizze & Dwaen Septimber 2022
  De oanhâlder…..
 • Nijs út Us Doarpshûs september 2022
  De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op. De sporten, bijeenkomsten en vergaderingen zijn ook weer begonnen.En natuurlijk na 4 jaar weer Dorpsfeest, een geweldig geslaagd feest, met ook nog mooi weer.
 • Kledinginzameling actie ’t Ambyld
 • Nieuws van het Plaatselijk Belang Juni 2022
  Het bestuur van Plaatselijk Belang was behoorlijk uitgedund door het stoppen van 2 bestuursleden. Gelukkig hebben we in de ledenvergadering van 24 mei, met instemming van de leden, 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.
 • Stem voor een 2e AED in Terwispel!
  Plaatselijk Belang Terwispel doet mee met Rabo ClubSupport: Stem voor een 2e AED in Terwispel!
 • De Sa! bij Café Spaltenbrêge
  Iedere woensdag liggen er losse Sa! kranten in een bak bij de voordeur van Café Spaltenbrêge.
 • Nijs út Us Doarpshûs juni 2022
  Het seizoen loopt op zijn einde. We hebben gelukkig de draad weer op gepakt na weer een bewogen jaar met de corona maatregels. Het dorpshuis is gesloten van 16 juli t/m 28 augustus
 • Uitnodiging Familiedag Wispolia
 • Nieuws van het Plaatselijk Belang mei 2022
  De bomen aan De Streek staan vol in het blad, de vogels zijn druk in de weer met nestelen en kroost voeden, de eerste kleine bootjes wagen zich weer in de Nije Feart, kortom: het voorjaar is in volle gang in Terwispel! Als inwoners verheugen we ons op Lees meer
 • Nu te bestellen: De Terwispeler vlag
  Niet iedereen weet het, maar ons dorp heeft een prachtige vlag! Wat zou er mooier zijn dan deze bij iedere feestelijke dorpsgelegenheid te zien wapperen aan alle gevels? Dankzij de toekenning uit het dorpsbudget en RaboClubSupport kunnen we deze nu aanbieden voor een zeer zacht prijsje.
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Na diverse afwegingen heeft Oene Bosma dan toch besloten om het stichtingsbestuur van Us Doarpshûs te verlaten.
 • Ferslach Algemiene ledengearkomst Sizze & Dwaen 2022
  Der wurdt opmurken dat it net dúdlik is wêr ‘t de foarsittershammer bedarre is.
 • Terwispel.info… Is nieuwsgierig naar de verbouwing van ’t Ambyld
 • Uitnodiging: Feestelijke heropening obs ’t Ambyld Terwispel
 • Nieuws van het Plaatselijk Belang april 2022
  Dorpsbudget 2022 is beschikbaar! In de algemene vergadering najaar 2021 is het dorpsbudget van 2021 verdeeld. De aanvragers zijn met de plannen bezig. Inmiddels heeft de gemeente het bedrag voor 2022 overgemaakt. Dus er kunnen weer ideeën aangedragen worden.
 • Jeu de boules bestaat 22 Jaar!
  19 april hebben we ons 22 jarig jubileum gevierd eindelijk na twee jaar, het was prachtig weer. uitstekend verzorgde koffietafel door Us Doarpshûs nieuwe leden van harte welkom! elke dinsdagmiddag is er de Jeu de Boule middag, kom vooral een keer langs. Groeten leden Jeu de Boules
 • Nijs út Us Doarpshûs
  We pakken gelukkig de draad weer op. Er is volop beweging in en buiten Us Doarpshûs. Er zijn geen bijzonderheden of nieuws vanuit Us Doarpshûs te vermelden.
 • ‘T Ambyld kledinginzamelingactie.
 • Sa!Media yn Petear mei Terwispel
  Voor een nieuwe editie van Sa! Yn Petear is de SA te gast in Terwispel. Aan tafel zitten Ymkje de Goede (Plaatselijk Belang), Sikke VIsser (natuurliefhebber), Wytske Krist (Túnclub Terwispel) en Thijs van der Veen (Toneelvereniging Sizze en Dwaan).
 • Inzameling Oekraïne
  Iedereen is geschrokken van de oorlogssituatie in Oekraïne. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor het dodelijk geweld. Veel mensen in Tijnje en Terwispel bieden al hulp in de vorm van giften, onderdak etc.
 • Nieuws van het Plaatselijk Belang maart 2022
  Wij hadden wel verwacht dat er belangstelling voor de vlag van Terwispel zou zijn, maar dat het zoveel zou zijn hadden we niet durven hopen.
 • Doarpsfeest 2022!!
  Beste Dorpsgenoten, Nu Corona bijna achter de rug is, organiseren wij graag weer een Doarpsfeest in september 2022! Hierbij het eerste “nieuws” van de Doarpsfeestkommissie met enkele wetenswaardigheden betreffende het Doarpsfeest van 2022. Langs deze weg willen wij Johannes Bijstra, Beene Brouwer en Afke Zandvliet, hartelijk bedanken voor Lees meer
 • Ambyld organiseerde vrijmarkt voor Oekraïne.
  Ditmaal stond de open dag van het openbaar onderwijs in het teken van het bezichtigen van de school en de vrijmarkt voor Oekraine. De opbrengst daarvan bedraagt euro 635. Heel hartelijk bedankt allemaal! Foto’s kunnen bekeken worden via deze link
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Eindelijk, we kunnen weer open, zonder maatregelen.Daar wordt gelukkig ook volop gebruik van gemaakt. De feestjes komen eraan, sporten met een heel gezellige nazit, cursussen. Afgelopen 12 maart is er rondom Us Doarpshûs veel geklust en schoongemaakt, in het kader van NL Doet. In Us Doarpshûs kon ieder Lees meer
 • Himmeldei 2022
  Help jij op zaterdag 2 april 2022 mee met het opruimen van zwerfvuil in Terwispel? Het is dan namelijk #Himmeldei , dé voorjaarsschoonmaak van ons dorp! Zo gaat Terwispel opgeruimd het voorjaar in. Tussen 9.00 en 9.30 uur kun je grijpers, vuilniszakken en een route ophalen in ‘ús Lees meer
 • vv Wispolia heeft een nieuwe hoofdtrainer
  Voor het seizoen 2022-2023 heeft vv Wispolia Guido Pen uit Heerenveen gecontracteerd. Daarmee volgt hij Ronny en Manfred  de Jong op die naar 5 seizoenen toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Het bestuur denkt dat Guido met 21 jaar aan voetbal ervaring bij verschillende topclubs en meer dan Lees meer
 • Maak Terwispel mooier, help ook mee!
  Maak Terwispel mooier, help ook mee! In het kader van NLdoet gaan we zaterdag 12 maart vanaf 9 uur de picknickset bij de buitenfitness aan de Smidte opknappen en bloemenmengsel inzaaien in de voormalige volkstuintjes aan het Kolderveen. We maken er een gezellige morgen van met elkaar en Lees meer
 • Nieuws van Plaatselijk Belang februari 2022
  We zijn op dit moment bezig met het afronden van de actie om huis aan huis te vragen of men een vlag wil kopen en als men nog geen lid is lid wil worden.
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Het begint er op te lijken, dat we weer meer open mogen. De sporten zijn gelukkig weer volop los, de kantine is tot nu toe open tot 22:00 uur.
 • Nijs fan Freonen fan ús Doarpshûs
  Al vanaf 2007 hebben we de rekening van “Freon fan us Doarpshûs” Het doel van de Freon fan Us Doarpshûs is om jaarlijks een bijdrage te leveren aan verfraaiing van Us Doarpshûs.
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  En doe,….. Yn it foarwurd fan de Wispelweagen fan jannewaris skreau Jelle dat Sizze en Dwaen fan gjin ophâlden wit. Hoe wier wie dat ek.Mar och heden, alles moai op de rit, de mienskip mear en mear iepen. Sels de kofje en tee koe wer skonken wurde. We Lees meer
 • Terwispel krijgt glasvezel
  Er zijn ruimschoots voldoende aanmeldingen binnengekomen om een glasvezelnetwerk in Terwispel aan te leggen.
 • Glasvezel in Terwispel?
  Delta Fiber Network wil ook in Terwispel glasvezel aanleggen voor snel internet. Daarvoor moet minimaal 25% van de huishoudens zich inschrijven.
 • Wispelweagen Januari 2022
  Download hier de Wispelweagen van januari 2022
 • Nieuws van Plaatselijk Belang januari 2022

  Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst alle inwoners een goed en gezond 2022. Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken.

  Een mooi jaar zou ook betekenen dat de ludieke actie van de jongeren tijdens oud en nieuw om aandacht te vragen voor de bouw van nieuwe woningen er inderdaad toe leidt dat dit jaar de schep de grond in gaat.

 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Fol goede moed binne wy dwaande mei de repetysje fan de klucht dy ‘t wy yn jannewaris op de planken sette sille. En doe kaam de parsekonferinsje op freed 26 novimber. Dat smiet foarearst ‘roet yn it iten’, skreau ik yn it desimbernûmer.
 • Terwispel.info wenst iedereen een fijn 2022!
  Nog even een kleine flashback naar 2019, toen de aldjiersploech nog een prachtig feest georganiseerd hadden.
 • Spektakelstik 100 jer Sizze & Dwaen
 • Wispelweagen december 2021
  Download hier de Wispelweagen van december 2021
 • Krystkaart Ús Doarpshûs
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Helaas komen er nog geen versoepelingen, de besmettingen blijven hoog. Hierdoor kunnen december activiteiten ook niet plaatsvinden, zoals het ‘Krystbarren’ en “ It fat moat leech’’ .
 • Nieuws van Plaatselijk Belang december 2021
  De winter is ingetreden en zo ook het vergaderen via Teams, vanwege Corona. En ondertussen straalt ook de brugverlichting weer en tiktokt de klok weer ijverig aan de gevel van de verffabriek.
 • Update Oudejaarsploeg Terwispel
  Een korte update over het oud- en nieuw feest voor 2021-2022
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Achte Trochsetters, Fol goede moed binne wy dwaande mei de repetysje fan de klucht dy ‘t wy yn jannewaris op de planken sette sille. En doe kaam de parsekonferinsje op freed 26 novimber.
 • Ledenvergadering ijsclub Spaltenbrêge afgelast
  I.v.m. de huidige coronaregels gaat de algemene ledenvergadering van ijsclub Spaltenbrêge op 13-12-2021 niet door.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang november 2021
  Het is gelukt! Meerdere oproepen in dit blad, aangevuld met de spreekwoordelijke dorpstamtam, hebben ertoe geleid dat zich drie nieuwe bestuursleden hebben gemeld voor Plaatselijk Belang.
 • Bijeenkomst kinderopvang in Terwispel
  In navolging op de bijeenkomst kinderopvang in Terwispel, een online enquête om te peilen of ouders daadwerkelijk gebruik gaan maken van kinderopvang. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het al dan niet realiseren van kinderopvang in samenwerking met de huidige aanbieders.
 • Kwis gaat helaas niet door.
  De vragen klaar maar…..Door de nieuwe Coronamaatregelen kan de Terwispel kwis op 27 november in Us Doarpshûs helaas niet doorgaan
 • Extra online glasvezel informatieavonden vanwege vervallen informatieavonden
  Per vandaag start DELTA Fiber Netwerk een campagne om glasvezel aangelegd te krijgen binnen de dorpen Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp, Nij Beets, Tijnje, Luxwoude, Langezwaag, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude, Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Per vandaag start DELTA Fiber Netwerk een campagne om glasvezel aangelegd te krijgen binnen de dorpen Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp, Nij Beets, Tijnje, Luxwoude, Langezwaag, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude, Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen
 • Stemmers bedankt voor de Rabo Cubsupport- actie
  De uitslagen van de Rabo Clubsupport-actie zijn bekend. “Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn”, zegt Erben Wennemars in de video op de website waar de uitslagen van de Clubsupportactie begin Lees meer
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Bêste teäterleafhawwer, Begjin septimber binne wy útein set mei it nije stik. Earst in kear as wat lêze en doe los op ‘toaniel’. Dat gie yn earsten wat mei hindernissen; in lêste spiler der by, in nije spiler, wat fakânsje fierders, mar no rint alles as in trein. Lees meer
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Nu er verruimingen zijn, wat betreft met de coronamaatregelen, hebben we nog wel te maken met regels.  Sporten mag weer, ook vergaderen, hierbij zijn echter een aantal beperkingen!  Als iemand wat wil nuttigen in de kantine zijn we een horecagelegenheid. En hiervoor zijn wel maatregelen.  Iedereen, die wat Lees meer
 • Nieuws van Plaatselijk Belang oktober 2021
  Nieuws van Plaatselijk Belang Op de eerste woensdag van deze maand hadden we weer bestuursvergadering. Daaruit verklappen we het volgende: Iedereen welkom bij de jaarvergadering 25 oktober! Op maandagavond 25 oktober om 20.00 uur zijn de leden én niet-leden welkom in Us Doarpshûs voor een vergadering. Normaal zijn Lees meer
 • Rabo ClubSupport!
  Plaatselijk Belang Terwispel, Us Doarpshûs, Biljartvereniging “earst Krytsje”, Ijsclub “Spaltenbrege” en Wispolia doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw stem rekenen? Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport  Elk lid van de Rabobank kan 3 stemmen uitbrengen Stemmen kan van 4 tot Lees meer
 • Statuten Stichting Moai Wenplak Terwispel
 • Wispelweagen september 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang september 2021
  En dan is het alweer september en hebben wij als bestuur van Plaatselijk Belang de eerste vergadering na de zomerperiode weer gehad. Wij hopen dat een iedereen fijne vakantieperiode heeft gehad, ondanks dat het weer niet helemaal meezat. De volgende punten zijn in de vergadering besproken: VLAG Het Lees meer
 • Himmeldei Terwispel
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Na een lange tijd, mogen we weer beginnen. De zomervakantie is ook alweer voorbij . Us Doarpshûs is weer open voor alle activiteiten, sporten, vergaderingen en cursussen. Met wel in achtneming van de huidige maatregelen, die door de overheid vast gesteld worden. Ook komen de eerste reserveringen voor Lees meer
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Bêste toanielfreonen, It toanieljier fan 2021 is jammerlik op ‘e non rûn. Wy hienen it sa moai foar elkoar;  in nij stik, in nije regisseur en flot, genôch spilers. Dat, wat koe der mis gean? No ja, dat waard gau dúdlik, in twadde korona golf smiet al betiid Lees meer
 • Wispelweagen juni 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang juni 2021
  Nieuws van Plaatslijk Belang. Tijden veranderen we kunnen zo langzamerhand gaan denken aan zaken die op de plank zijn blijven liggen. Als bestuur zijn we voor het eerst sinds maanden weer fysiek bij elkaar geweest. Via Zoom vergaderen is een leuk alternatief maar laat ons eerlijk blijven, bij Lees meer
 • Wispelweagen mei 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang mei 2021
  Activiteiten Plaatselijk Belang  Geen Ledenvergadering van Plaatselijk Belang maar wel in beweging blijven! In april hebben we al verteld dat de voorjaarsledenvergadering in Us Doarpshûs niet kan doorgaan. In het najaar leggen we verantwoording af voor ons beleid met het jaarverslag van de secretaris en het financiële jaarverslag Lees meer
 • Energie in Opsterland
  Energie in Opsterland; de gemeente Opsterland is benieuwd naar uw inbreng over aardgasvrij wonen. Via een online enquête vragen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland inwoners naar hun situatie over aardgasvrij wonen. De OWO-gemeenten nemen de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte Lees meer
 • Mededelingen Plaatselijk Belang april 2021
  Jaarvergadering Net als in het najaar 2020 hebben we als bestuur van Plaatselijk Belang wederom moeten besluiten dat de jaarvergadering niet door kan gaan. Wij verschuiven deze naar het najaar 2021. Wel kan er een aanvraag voor een bijdrage uit het Dorpsbudget worden ingediend. Meer informatie vindt u Lees meer
 • Wispelweagen april 2021
 • Foto verslag Himmeldei 2021
 • De Streek afgesloten van 6-4-2021 t/m 23-04-2021
  Van dinsdag 6 april t/m vrijdag 23 april is De Streek thv de kerk volledig afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
 • Wispelweagen Maart 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang Maart 2021
  Plaatselijk belang Terwispel.                       Maart 2021. De vergaderingen van het bestuur van plaatselijk belang zijn nog steeds online maar op het moment dat we weer samen mogen komen zal er ook z.s.m. een ledenvergadering worden uitgeschreven. Op deze ledenvergadering zal dan aan de orde komen het aftreden van twee bestuursleden, Lees meer
 • Maak kennis met tennis
 • 3 april Himmeldei 2021
 • Wispelweagen Februari 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang Februari 2021
  Activiteiten Plaatselijk Belang  Helaas is het nog steeds niet mogelijk om echt fysiek met elkaar te vergaderen en zit Nederland nog steeds op “slot”. Binnen Plaatselijk Belang merken we dit eveneens, onze vergaderingen gaan online nog steeds door . We beginnen echter wel te merken dat sommige zaken Lees meer