• Bijeenkomst kinderopvang in Terwispel
  In navolging op de bijeenkomst kinderopvang in Terwispel, een online enquête om te peilen of ouders daadwerkelijk gebruik gaan maken van kinderopvang. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het al dan niet realiseren van kinderopvang in samenwerking met de huidige aanbieders. https://nl.surveymonkey.com/r/VFGCCNRU kunt de enquête tot Lees meer
 • Kwis gaat helaas niet door.
  De vragen klaar maar…..Door de nieuwe Coronamaatregelen kan de Terwispel kwis op 27 november in Us Doarpshûs helaas niet doorgaan Wij hopen dat we de kwis in maart of april alsnog kunnen organiseren. Hierover sturen wij jullie uiterlijk in februari informatie.De teams hoeven zich daar niet weer apart Lees meer
 • Extra online glasvezel informatieavonden vanwege vervallen informatieavonden
  Per vandaag  start DELTA Fiber Netwerk een campagne om glasvezel aangelegd te krijgen binnen de dorpen Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp, Nij Beets, Tijnje, Luxwoude, Langezwaag, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude, Siegerswoude, Frieschepalen en Bakkeveen. Als 25% van de inwoners per dorp ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk door Lees meer
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Naar aanleiding van de laatste persconferentie, 12 november jl, zijn er weer aanscherpingen i.v.m. de oplopende corona besmettingen. Iedereen, die in de kantine komt, is een CTB van 18 jaar en ouder verplicht            – gevaccineerd            – herstel van corona            – negatieve test uitslag De kantine is tot 20:00 uur alleen toegankelijk, Lees meer
 • Stemmers bedankt voor de Rabo Cubsupport- actie
  De uitslagen van de Rabo Clubsupport-actie zijn bekend. “Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn”, zegt Erben Wennemars in de video op de website waar de uitslagen van de Clubsupportactie begin Lees meer
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Bêste teäterleafhawwer, Begjin septimber binne wy útein set mei it nije stik. Earst in kear as wat lêze en doe los op ‘toaniel’. Dat gie yn earsten wat mei hindernissen; in lêste spiler der by, in nije spiler, wat fakânsje fierders, mar no rint alles as in trein. Lees meer
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Nu er verruimingen zijn, wat betreft met de coronamaatregelen, hebben we nog wel te maken met regels.  Sporten mag weer, ook vergaderen, hierbij zijn echter een aantal beperkingen!  Als iemand wat wil nuttigen in de kantine zijn we een horecagelegenheid. En hiervoor zijn wel maatregelen.  Iedereen, die wat Lees meer
 • Nieuws van Plaatselijk Belang
  Nieuws van Plaatselijk Belang Op de eerste woensdag van deze maand hadden we weer bestuursvergadering. Daaruit verklappen we het volgende: Iedereen welkom bij de jaarvergadering 25 oktober! Op maandagavond 25 oktober om 20.00 uur zijn de leden én niet-leden welkom in Us Doarpshûs voor een vergadering. Normaal zijn Lees meer
 • Uitnodiging algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang 25 oktober
 • Rabo ClubSupport!
  Plaatselijk Belang Terwispel, Us Doarpshûs, Biljartvereniging “earst Krytsje”, Ijsclub “Spaltenbrege” en Wispolia doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw stem rekenen? Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport  Elk lid van de Rabobank kan 3 stemmen uitbrengen Stemmen kan van 4 tot Lees meer
 • Statuten Stichting Moai Wenplak Terwispel
 • Wispelweagen september 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang september 2021
  En dan is het alweer september en hebben wij als bestuur van Plaatselijk Belang de eerste vergadering na de zomerperiode weer gehad. Wij hopen dat een iedereen fijne vakantieperiode heeft gehad, ondanks dat het weer niet helemaal meezat. De volgende punten zijn in de vergadering besproken: VLAG Het Lees meer
 • Himmeldei Terwispel
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Na een lange tijd, mogen we weer beginnen. De zomervakantie is ook alweer voorbij . Us Doarpshûs is weer open voor alle activiteiten, sporten, vergaderingen en cursussen. Met wel in achtneming van de huidige maatregelen, die door de overheid vast gesteld worden. Ook komen de eerste reserveringen voor Lees meer
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Bêste toanielfreonen, It toanieljier fan 2021 is jammerlik op ‘e non rûn. Wy hienen it sa moai foar elkoar;  in nij stik, in nije regisseur en flot, genôch spilers. Dat, wat koe der mis gean? No ja, dat waard gau dúdlik, in twadde korona golf smiet al betiid Lees meer
 • Wispelweagen juni 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang juni 2021
  Nieuws van Plaatslijk Belang. Tijden veranderen we kunnen zo langzamerhand gaan denken aan zaken die op de plank zijn blijven liggen. Als bestuur zijn we voor het eerst sinds maanden weer fysiek bij elkaar geweest. Via Zoom vergaderen is een leuk alternatief maar laat ons eerlijk blijven, bij Lees meer
 • Wispelweagen mei 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang mei 2021
  Activiteiten Plaatselijk Belang  Geen Ledenvergadering van Plaatselijk Belang maar wel in beweging blijven! In april hebben we al verteld dat de voorjaarsledenvergadering in Us Doarpshûs niet kan doorgaan. In het najaar leggen we verantwoording af voor ons beleid met het jaarverslag van de secretaris en het financiële jaarverslag Lees meer
 • Energie in Opsterland
  Energie in Opsterland; de gemeente Opsterland is benieuwd naar uw inbreng over aardgasvrij wonen. Via een online enquête vragen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland inwoners naar hun situatie over aardgasvrij wonen. De OWO-gemeenten nemen de resultaten van deze enquête mee bij het opstellen van de Transitievisie Warmte Lees meer
 • Mededelingen Plaatselijk Belang april 2021
  Jaarvergadering Net als in het najaar 2020 hebben we als bestuur van Plaatselijk Belang wederom moeten besluiten dat de jaarvergadering niet door kan gaan. Wij verschuiven deze naar het najaar 2021. Wel kan er een aanvraag voor een bijdrage uit het Dorpsbudget worden ingediend. Meer informatie vindt u Lees meer
 • Wispelweagen april 2021
 • Foto verslag Himmeldei 2021
 • De Streek afgesloten van 6-4-2021 t/m 23-04-2021
  Van dinsdag 6 april t/m vrijdag 23 april is De Streek thv de kerk volledig afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
 • Wispelweagen Maart 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang Maart 2021
  Plaatselijk belang Terwispel.                       Maart 2021. De vergaderingen van het bestuur van plaatselijk belang zijn nog steeds online maar op het moment dat we weer samen mogen komen zal er ook z.s.m. een ledenvergadering worden uitgeschreven. Op deze ledenvergadering zal dan aan de orde komen het aftreden van twee bestuursleden, Lees meer
 • Maak kennis met tennis
 • 3 april Himmeldei 2021
 • Wispelweagen Februari 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang Februari 2021
  Activiteiten Plaatselijk Belang  Helaas is het nog steeds niet mogelijk om echt fysiek met elkaar te vergaderen en zit Nederland nog steeds op “slot”. Binnen Plaatselijk Belang merken we dit eveneens, onze vergaderingen gaan online nog steeds door . We beginnen echter wel te merken dat sommige zaken Lees meer
 • Op vrijdag 26 februari staat er een foodtruck bij Us Doarpshus.
  Nieuw voor Terwispel !! Op vrijdag 26 februari komt er een foodtruck te staan bij Us Doarpshus.Hier kun je heerlijke hamburgers bestellen en afhalen.Van complete menu’s tot kindermenu’s.Je kunt hier terecht tussen 17.00 -19.00 Dit lekkers wordt klaargemaakt door: Us & At On Wheels –foodtruck en catering Het Lees meer
 • De ijsbaan is open!
  Misschien hebt u het al gehoord of gezien, maar de ijsbaan is met ingang van woensdag 10/2 vanaf 14.30 uur geopend. Er is koek en zopie vanuit een loket. Met vriendelijke groeten, Henk de Vriesvoorzitter
 • Wispelweagen Januari 2021
 • Mededelingen Plaatselijk Belang Januari 2021
  Mededelingen van Plaatselijk Belang Het bestuur van Plaatselijk Belang is op donderdag 7 januari, digitaal via Zoom, bij elkaar gekomen. De volgende punten zijn o.a. Besproken; Overleg B&W Tijdens het overleg met de gemeente in december hebben we het voorstel gedaan om de verlichting van de lantaarnpalen aan Lees meer
 • Siep Bijstra 1948 -2021
  Afgelopen donderdag kregen we het droevige bericht van het overlijden van  Siep Bijstra Siep vervulde de laatste jaren als materiaalman en terreinbeheerder een belangrijke taak op het sportveld. Siep zal een grote leegte achter laten in ons dorp Terwispel. Wij wensen Geartsje en kinderen veel sterkte toe de Lees meer
 • Mededelingen Plaatselijk Belang
  De leden krijgen een brief Zoals in de vorige Wispelweagen al gezegd ontvangen de leden van Plaatselijk Belang half december een bericht in de brievenbus, in de plaats van de niet-gehouden algemene ledenvergadering. Overleg met B&W Begin december hadden wij het jaarlijks bestuurlijk overleg met de gemeente. Onder Lees meer
 • Wispelweagen december 2020
  Er liggen 10 gedrukte exemplaren in de lytse bieb.
 • Leonard Smit gaat hardlopen voor Serioius Request.
  Op 20 december gaat onze dorpsgenoot Leonard Smit voor Serious Request (dit jaar als doel: Zorg tijdens de Corona crisis) een Ultra Marathon van 62km rennen langs alle dorpen van Opsterland. De route doet de volgende dorpen aan; Terwispel (Start) – Lippenhuizen – Hemrik – Wijnjewoude – Bakkeveen Lees meer
 • Jaarverslag 2019/2020 van Ijsclub Spaltenbrêge.
  Jaarverslag ijsclub Spaltenbrêge 2019/2020 2020 was een bijzonder jaar. Corona, of beter gezegd Covid 19 nam de regie en we hadden weer en jaar zonder ijs. Maar we zijn wel een nieuwe materiaalberging rijker geworden! Een korte samenvatting:Zoals hiervoor al even kort vermeld staat, 2020 ging voorbij zonder ijspret Lees meer
 • Buurtverlichting
  Beste bestuursleden buurtvereninging Spaltenbrege/Kolderveen, Klidzebuorren, Doarpshûsbuorren,  Hiskebuorren, Om ‘e bocht, Unwaarskamp, Twa yn ien, Zonnedael, Plantsoen, De Smidte en Streek-Oost, Als Plaatselijk Belang Terwispel kregen we van Bert Jansma de volgende mail: Het worden waarschijnlijk sobere feestdagen in december. Dit allemaal na een jaar waar al zoveel is Lees meer
 • Nieuws van Plaatselijk Belang
  Algemene en ledenvergadering Door alle maatregelen rondom het Corona virus zijn wij niet in de mogelijkheid geweest om een algemene en ledenvergadering te houden. Wij zijn hier wel toe verplicht. Binnenkort ontvangen alle leden een schrijven over het verantwoorden van 2019.  Dorpsbudget Dit jaar hebben wij, net als Lees meer
 • Wispelweagen november 2020
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Helaas is Us Doarpshûs nog gesloten voor bijna alle activiteiten. Gelukkig mag de fysiotherapeut Wim Bruins Slot wel doorgaan. Ook de jeugdtrainingen gaan door.  * Er zijn een aantal aangesloten verenigingen, die hebben Us Doarpshûs een gift geschonken, waarvoor onze hartelijke dank. * Ook hadden we ons weer Lees meer
 • Sint Maarten 2020 in Terwispel
  Het is bijna 11 november..Wilt u met uw kind Sint-Maarten vieren? Dit kan, maar wel op een andere manier dan dat we gewend zijn. Voor de kinderen verandert er niet zoveel. Optochten zijn niet toegestaan, maar kinderen mogen gewoon langs de deuren voor het zingen van een liedje. Lees meer
 • Prijsuitreiking Zonnebloemactie
  De zonnebloem van Janco en Theresa heeft een hoogte van 315 cm bereikt en was daarmee de hoogste van de zonnebloemactie van Plaatselijk Belang Terwispel. Vandaag werd de prijs (een boekenbon) opgehaald bij de minibieb. Janco en Theresa veel leesplezier toegewenst.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang
  Outdoorfitness Al enige tijd is de outdoorfitness een feit; echter hier en daar zijn er nog een paar verbeterpunten die binnenkort zullen worden opgelost. Het plan was om op een feestelijke wijze de outdoorfitness te gaan openen maar door Covid-19 wordt dit plan even uitgesteld. Zonnebloemactie Wat een Lees meer
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Bêste leafhawwers, Wy wienen sa moai útein set mei in nije produksje. Dêr hie ik jimme de foarige kear al melding fan makke. Eltsenien hie der mar wakker sin oan, spilers, regisseur en bestjoer. En dan giet it ynienen hurd de ferkearde kant op mei de korona besmettings Lees meer
 • De hoogste zonnebloem
  Vandaag werd de prijs (een boekenbon)voor de hoogste zonnebloem opgehaald bij de minibieb. Jancko en Theresa veel leesplezier
 • Oude film Terwispel (dorpsfeest)
 • Jan Keidel 1960-2020
  Veel te vroeg is op 60 jarige leeftijd Jan Keidel overleden. Jan heeft o.a. ons dorp in beeld gebracht door zijn “brêgepraet Terwispel” filmpjes. Enkele van zijn films zijn op YouTube te zien. We wensen Frea, familie, kennissen en vrienden veel sterkte toe de komende tijd. We zullen Lees meer
 • Uitbreidingsplan in Terwispel
  Uitbreidingsplan in Terwispel Een publicatie in de SA! in september en een presentatie in Us Doarpshûs met daarbij een rondleiding voor gemeenteraadsleden en wethouders, was voor sommige leden van Plaatselijk Belang reden om ongerust contact op te nemen met het bestuur. Wij willen als bestuur iedere vorm van Lees meer
 • Maquette plan Kolderveen
  Voor alle inwoners van Terwispel is in het dorpshuis een maquette van het plan Kolderveen te bekijken in de vergaderzaal boven.
 • Nieuws van Plaatselijk Belang
  Plaatselijk Belang. Het vakantiereces is weer voorbij en dus weer werk aan de winkel voor het bestuur van Plaatselijk Belang . Door de coronacrisis was het niet altijd mogelijk onze doelstellingen afte werken zo is de bijeenkomst met andere dorpen niet doorgegaan en zijn diverse te bezoeken vergaderingen Lees meer
 • Nijs fan Sizze & Dwaen
  Bêste tonielfreonen, It tonieljier is krekt as by alle ferienings en klubs frjemd ôfrûn. De jierfergadering moast ôfsein wurde. Dochs sjogge wy mei de spilersploech en it bestjoer werom op in tonieljier mei in soad wille en gesellichhyd ûnder leiding fan Jos.Ek de reaksjes út it publyk wienen Lees meer
 • Zonnebloemactie
  Vergeet niet om voor 1 oktober jouw foto van je zonnebloem (met meetlint) te sturen naar pbterwispel@gmail.com. Vermeld de hoogte, gemeten vanaf de voet van de zonnebloem. De winnaar ontvangt een boekenbon en eeuwige roem!
 • Update bouwplannen
  Vanmiddag, 14 september, heeft de Denktank overleg gevoerd met de wethouders Anco Postma en Rob Jonkman. Ook aanwezig waren Hotze Mellema en Andries Idzerda. Met de laatste 2 heren hebben wij in juni al een voorbereidend gesprek gehad. Het onderhoud vanmiddag verliep plezierig en eigenlijk (en eindelijk) was Lees meer
 • Keimpe Vlietstra ferstoarn
  Wy krigen it fertrietlike berjocht fan it ferstjerren fan  Keimpe Vlietstra Keimpe hat jierren skrept foar ús doarp, ûnder mear as foarsitter fan Pleatslik Belang. Us tinzen gean út nei Jitske, de bern en de bernsbern. Bestjoer Pleatslik Belang Terwispel
 • Zonnebloemactie
  Het gaat goed met de zonnebloemen, ze vliegen de lucht in. De hoogste is, voor zover wij weten, nu al tot boven de 3 meter gegroeid.
 • Jolke Nijenhuis geheel onverwacht overleden
  Geheel onverwacht is Jolke Nijenhuis overleden. Jolke was een markante man en heeft met zijn woorden “lekker, lekker, lekker”, Terwispel op de kaart gezet. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en andere familieleden veel sterkte toe voor de komende tijd. sa24: Joke en Jolke foar bier en poeiermolke leeuwarder courant: Lees meer
 • Blockparty Terwispel
 • Beweegpark gereed
  We hebben er even op moeten wachten, maar afgelopen week zijn in de Smidte de nieuwe buitenfitness-toestellen geplaatst. Niemand heeft nu meer een excuus om niet aan de conditie te werken met zo’n buitenfitness in de buurt. En terwijl de ouders aan het fitnessen zijn, kunnen de kinderen Lees meer
 • Us Moai wenplak wordt steeds completer.
  De afgelopen maanden hebben we niet vergaderd op de eerste donderdag van de maand. We hebben met elkaar contact gehouden middels mail en whatsapp, het werkt wel maar de behoefte om weer bij elkaar te komen was duidelijk aanwezig. Nu de beperkingen steeds meer verdwijnen omdat de dreiging Lees meer
 • Wispelweagen Juni 2020 digitaal i.v.m. Coronavirus
 • Buitenbieb geplaatst
  Roel en Janco hebben zaterdagmorgen 20-6-2020 de buitenbieb geplaatst.De bieb staat naast het activiteitenbord bij de brug. De regels omtrent het gebruik, hangen aan de zijkant van de buitenbieb.Wij hopen dat alle inwoners van Terwispel er veel plezier aan kunnen beleven. Veel leesplezier!
 • Nieuw draaicarrousel in speeltuin Feantsje
  De speeltuin aan het Feantsje is uitgebreid met een draaicarrousel.
 • Werkzaamheden beweegpark aan de Smidte
  De eerste werkzaamheden betreffende het beweegpark aan de Smidte zijn inmiddels uitgevoerd door de gemeente. Als alles volgens planning verloopt dan zullen de toestellen op 22 juni worden geplaatst.
 • Zonnebloem belevenissen
  In deze corona tijd verblijd worden met zonnebloem als symboliek voor zon, liefde en betrokkenheid. De zon staat weer voor warmte wat kun je nog meer wensen. Volgens het bijgevoegde briefje is het de bedoeling dat je met het zaad de hoogste zonnebloem van Terwispel gaat kweken. Een Lees meer
 • Wispelweagen Mei 2020 digitaal i.v.m. Coronavirus
 • Zonnebloem actie en Minibieb
  Dit weekend kregen alle inwoners een flyer met informatie over de nieuwebuitenbieb + een zakje met zonnebloemzaden, waarmee we een zonnebloemwedstrijd gaan houden. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van de vorderingen van de zonnebloemen.
 • Dorpsfeest Terwispel uitgesteld naar 2021
  Zoals veel andere feesten wordt ook het Doarpsfeest Terwispel geraakt door de maatregelen rond het coronavirus. Naast de vraag of het überhaupt verantwoord is om in september een feest te organiseren, is een goede voorbereiding voor het feest met deze omstandigheden niet te doen. Hierdoor is besloten dat Lees meer
 • Wispelweagen April 2020 digitaal i.v.m. Corona Virus
 • Nijs út Us Doarpshûs
  Coronavirus houdt de gemoederen nog behoorlijk bezig. Langzaam worden hier en daar versoepelingen toe gelaten. Voor het Dorpshuis houden we  ons aan de richtlijnen van de regering. Dat betekent, dat het Dorpshuis voorlopig nog dicht blijft voor activiteiten. Ook de zomervakantie staat voor de deur, hierdoor is het Dorpshuis Lees meer
 • Nijs fan Sizze en Dwaen
 • Carbidschieten / Viering Jaarwisseling met Oudejaarsploeg.
 • Terwispel 1963
 • Update bouwplannen Mei2019
   
 • (her)opening sportvelden SV. Wispolia 25 Mei
 • Kleintje Doarpsfeest 2019, zaterdag 21 september 2019
  Kleintje Doarpsfeest 2019
 • Doe mee aan Loop Terwispel op 30 juni 2019
  Kijk voor meer info op www.recreatieloopterwispel.nl
 • Reacties voor-  en tegenstemmers plan Terwispel 27-03-2019
 • Nieuwbouw Terwispel inventarisatie bewonerswensen 2019
 • Denktank bijeenkomst 6 maart 2019
 • CD Presentatie SKRAAL @ Café Spaltenbrége
 • De AED is geplaatst
  De AED is geplaatst, hij hangt in een kast met code, bij de ingang. Mensen, die gecertificeerd zijn en zich hebben aangemald via de app. ‘HartslagNu’, krijgen bij calamiteiten de code door. Als er nog mensen zijn, die ook graag de reanimeercursus willen doen, graag opgeven bij Akke Bosma, grouw.bosma@hetnet.nl
 • Bad Mood ft. Jolke – Lekker Lekker Lekker!
 • Foto Album Kinderkerstfeest 2017
 • Intocht Sinterklaas Terwispel 2017
  Sinterklaas zal dit jaar op 18 november bij de brug aankomen rond 14:30. Van 15:00 tot 16:00 zal Sinterklaas daarna aanwezig zijn in het dorpshuis met zijn pieten om het sinterklaasfeest feestelijk te openen!
 • Foto album Kinder kerstfeest Terwispel 2016
 • Nagenieten van het dorpsfeest?
  Wil je nog even nagenieten van het dorpsfeest 2016? De feestcommissie heeft alle foto’s verzameld op de volgende pagina: http://www.doarpsfeestterwispel.nl/fotos/
 • Fotoalbum Carbidschieten
 • Brégepraet – Carbidschieten
  Brégepraet – Carbidschieten Terwispel (31-12-2015)
 • Anja Minkes in Hea
  Hea fan 16 oktober: Anja Minkes vanaf 3.00
 • ús Doarp Terwispel
 • Brêgepraet Terwispel NL doet
 • Verslag Stratenvolleybaltoernooi 2015
  Stratenvolleybaltoernooi Terwispel 2015 Het jaarlijkse stratentoernooi zou op woensdag 17 juni worden gehouden!. Maar wat in al die jaren niet is gebeurd dat het door regen is afgelast! Gelukkig kregen we een week later de herkansing en op woensdag 24 juni konden we als nog volleyballen. Met een Lees meer
 • Bregepraet SIZZE & DWAEN 2012
 • Jos van der Veldt geridderd.
 • Brêgepraet: Spontaan nieuwe itmes uit Terwispel
 • Van Q8 naar Master Kees